Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 233 záznamů z celkového počtu 233, zobrazeny 61. - 70.

 1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11 

Užívání statinů snižuje incidenci malignity po transplantaci srdce
Přestože imunosupresiva posledních let (mTOR inhibitory, tacrolimus) významně snížila nejen výskyt akutní rejekce, ale také výskyt malignit v posttransplantačním období, stále se nádorová onemocnění...

Zvyšuje operace trikuspidální chlopně provedená současně s operací mitrální chlopně významně riziko operace?
Studie pokrývající výsledky ze 17 kardiochirurgických pracovišť po celých Spojených státech ukázala, že současně provedená operace mitrální (MV) i trikuspidální (TV) srdeční chlopně je i po úpravě na...

Obtížné odpojení od mimotělního oběhu jako prediktor mortality po operaci srdce
Kanadská studie se 2 331 pacienty potvrdila hypotézu autorů, že obtíže a komplikace při odpojení pacientů od mimotělního oběhu po operaci srdce jsou významným prediktorem mortality a výskytu...

Porovnání hydroxyethylškrobu a albuminu z hlediska krevní ztráty po mimotělním oběhu
Metaanalýza randomizovaných klinických studií ukázala významně vyšší krevní ztrátu při použití hydroxyethylškrobu (HES) jako plazmaexpandéru po operacích srdce s mimotělním oběhem v porovnání s...

Prokalcitonin jako biomarker infekce po mimotělním oběhu u dětí
Podle výsledků nedávno publikované španělské studie lze hladinu prokalcitoninu použít jako biomarker vzniku infekčních komplikací u dětí po operaci s mimotělním oběhem. Do prospektivní studie bylo ...

Vliv relaxinu na zotavení po CMP a aterosklerózu
Relaxin je hormon významný během těhotenství, má vliv na rozvolnění pánevního dna před porodem. Na 94. mezinárodním sjezdu endokrinologů ale bylo odprezentováno několik studií, podle jejichž výsledků...

Porovnání kvality života u pacientů podstupujících transkatetrovou a chirurgickou náhradu aortální chlopně
Nedávno publikovali švýcarští autoři výsledky své studie, ve které porovnávali kvalitu života pacientů, kteří podstoupili náhradu aortální chlopně transkatetrálním transapikálním přístupem (Ta TAVI)...

Vliv operace mitrální chlopně na morfologii a funkci levé komory
Na klinice hrudní a kardiovaskulární chirurgie v Clevelandu (Ohio) byla provedena studie, která sledovala vliv plastiky nebo náhrady mitrální chlopně na morfologii a funkci levé komory. Ukázala...

Dvouleté výsledky studie PARTNER – porovnání transkatetrové a chirurgické náhrady aortální chlopně
Právě publikované výsledky 2letého sledování vysoce rizikových pacientů s aortální stenózou po transkatetrové a operační náhradě aortální chlopně ve studii PARTNER potvrdily údaje zjištěné po 1. roce...

Monitorování koagulace během mimotělního oběhu pomocí přístroje Hepcon/HMS
Francouzská studie ověřila přínos použití přístroje Hepcon/HMS pro řízení hemostázy (titrace podávaného heparinu a protaminu) v průběhu mimotělního oběhu. Použití tohoto přístroje umožňuje podání...