Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Dvouleté výsledky studie PARTNER – porovnání transkatetrové a chirurgické náhrady aortální chlopně

Právě publikované výsledky 2letého sledování vysoce rizikových pacientů s aortální stenózou po transkatetrové a operační náhradě aortální chlopně ve studii PARTNER potvrdily údaje zjištěné po 1. roce studie a ukázaly, že transkatetrová implantace chlopně je u těchto pacientů účinnou alternativní terapeutickou metodou.

Po 1. roce sledování byla ve studii PARTNER (Placement of Aortic Transcatheter Valves) zjištěna stejná míra přežití pacientů, kteří podstoupili transkatetrovou náhradu aortální chlopně (TAVR) z důvodu aortální stenózy, i u pacientů po stejném zákroku provedeném chirurgickou cestou. Nové výsledky přineslo 2leté sledování 699 z těchto pacientů v 25 centrech vycházející z klinického i echokardiografického hodnocení.

Celková mortalita byla po 2 letech v obou skupinách srovnatelná (33,9 % u TAVR a 35,0 % u chirurgického zákroku, p = 0,78). Výskyt cévních mozkových příhod do 30 dní ani během celého sledování se mezi skupinami také významně nelišil (p = 0,12, resp. p = 0,52). Zvětšení plochy aortální chlopně bylo podobné u obou skupin pacientů a přetrvalo celé 2 roky studie. Ve skupině s TAVR byla častěji zjištěna paravalvulární regurgitace (p < 0,001), přičemž i výskyt mírné paravalvulární regurgitace byla spojen s vyšší pozdní mortalitou (p < 0,001).

Prodloužené sledování vysoce rizikových pacientů s aortální stenózou ve studii PARTNER, kteří podstoupili náhradu aortální chlopně transkatetrovou nebo chirurgickou cestou, ukázalo srovnatelnost těchto dvou postupů z hlediska mortality, zmírnění příznaků a zlepšení hemodynamiky chlopně po 2 letech. U pacientů s TAVR byla zjištěna častější paravalvulární regurgitace, která byla spojena s vyšší pozdní mortalitou.

(zza)

Zdroj: Mølstad P., Veel T., Rynning S. Long-term survival after aortic valve replacement in octogenarians and high-risk subgroups. Eur J Cardiothorac Surg. 2012 May 2. [Epub ahead of print]