Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Prokalcitonin jako biomarker infekce po mimotělním oběhu u dětí

Podle výsledků nedávno publikované španělské studie lze hladinu prokalcitoninu použít jako biomarker vzniku infekčních komplikací u dětí po operaci s mimotělním oběhem.

Do prospektivní studie bylo zařazeno 231 dětí, které byly přijaty na jednotku intenzivní péče poté, co podstoupily mimotělní oběh. Pacienti byli rozděleni do skupiny s bakteriální infekcí a do skupiny se syndromem systémové zánětlivé odpovědi bez bakteriální infekce. Hodnocena byla souvislost mezi výskytem infekce, hladinou prokalcitoninu a hladinou C-reaktivního proteinu (CRP). Hladina prokalcitoninu, CRP a počet leukocytů byly měřeny každý den až do 3. dne po operaci.

K infekci došlo u 22 dětí (9,5 %). Byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi hladinou prokalcitoninu ve skupině s infekcí v porovnání se skupinou bez infekce, a to zejména 2. den. Hraniční hodnota hladiny prokalcitoninu jako biomarkeru infekce byla > 2 ng/ml 1. den po operaci a > 4 ng/ml 2. den po operaci. Hladina CRP se mezi těmito dvěma skupinami pacientů nelišila. U prokalcitoninu jako prediktoru infekce byla zjištěna vyšší senzitivita i specificita než u CRP.

Tato studie ukázala, že hladina prokalcitoninu je vhodným markerem při diagnostice bakteriální infekce po operaci s mimotělním oběhem u dětí. Vzhledem k odlišné kinetice tohoto markeru po použití mimotělního oběhu je hraniční hodnota hladiny prokalcitoninu pro diagnózu infekce odlišná od normálně používané hraniční hodnoty.

(zza)

Zdroj: Garcia I. J., Gargallo M. B., Torné E. E., et al. Procalcitonin: A useful biomarekr to discriminate infection after cardiopulmonary bypass in children. Peditr Crit Care med. 2012 Jul; 13 (4): 441–445.