Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Vliv operace mitrální chlopně na morfologii a funkci levé komory

Na klinice hrudní a kardiovaskulární chirurgie v Clevelandu (Ohio) byla provedena studie, která sledovala vliv plastiky nebo náhrady mitrální chlopně na morfologii a funkci levé komory. Ukázala příznivý vliv této operace u pacientů s degenerativním postižením mitrální chlopně na odvrácení remodelace levé komory.

Cílem studie bylo také určit předoperační faktory, které výsledek chirurgické léčby z hlediska morfologie a funkce levé komory ovlivňují. Zařazeno bylo 2 778 pacientů s izolovaným degenerativním postižením mitrální chlopně, kteří v letech 1986 až 2007 podstoupili plastiku (94 %) nebo náhradu (6 %) mitrální chlopně.

Jeden rok po operaci došlo k významnému zmenšení rozměrů levé komory na konci diastoly (z 5,7 na 4,9 cm) a na konci systoly (z 3,4 na 3,1 cm). Index hmoty levé komory se rok po operaci snížil ze 139 na 73 g/m2. Zmírnění hypertrofie levé komory bylo nejméně zjevné u pacientů s velkou dilatací a objemem hmoty levé komory před operací (obě p < 0,0001). Ejekční frakce levé komory se po operaci nejprve nížila z 58 na 53 % a poté se během 1. roku po operaci mírně zvýšila. Nižší předoperační hodnota LVEF a přítomnost příznaků srdečního selhání měly nepříznivý vliv na výslednou hodnotu LVEF po operaci (obě p < 0,0001).

Tato studie ukázala příznivý vliv plastiky nebo náhrady mitrální chlopně u pacientů s jejím degenerativním poškozením na morfologii i funkci levé komory, který byl nejvýraznější v prvním roce po operaci. Největšího přínosu lze dosáhnout, pokud je operace provedena ještě před rozvojem dilatace hypertrofie a dysfunkce levé komory.

(zza)

Zdroj: Shafii A. E., Gillinov A. M., Mihaljevic T., et al. Changes in Left Ventricular Morphology and Function After Mitral Valve Surgery. Am J Cardiol. 2012 Apr 23. [Epub ahead of print]