Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Porovnání hydroxyethylškrobu a albuminu z hlediska krevní ztráty po mimotělním oběhu

Metaanalýza randomizovaných klinických studií ukázala významně vyšší krevní ztrátu při použití hydroxyethylškrobu (HES) jako plazmaexpandéru po operacích srdce s mimotělním oběhem v porovnání s albuminem, a to nezávisle na molekulární hmotnosti a molární substituci.

Do metaanalýzy bylo zahrnuto 18 randomizovaných studií, které porovnávaly HES s albuminem nebo různé roztoky HES podávané pro doplnění tekutin po operaci s mimotělním oběhem. Tyto studie zahrnovaly celkem 970 pacientů. Hodnocena byla krevní ztráta, reoperace z důvodu krvácení, potřebné transfuze a vliv molekulární hmotnosti a molární substituce HES.

Výsledky ukázaly, že při použití HES byla průměrná krevní ztráta o 33 % vyšší než při použití albuminu (p < 0,001). HES byl spojen také s více než dvojnásobným rizikem reoperace z důvodu krvácení než albumin (relativní riziko 2,24, p = 0,020). Rovněž potřeba transfuzí byla u HES vyšší: erytrocyty o 28,4 % (p < 0,001), čerstvá zmrazená plazma o 30,6 % (p = 0,008) a trombocyty o 29,8 % (p = 0,027). Mezi jednotlivými koncentracemi HES (450/0,7, 200/0,5 a 130/0,4) se výsledky významně nelišily. Nebyly zjištěny rozdíly mezi HES a albuminem z hlediska bilance tekutin, doby umělé ventilace, pobytu na jednotce intenzivní péče a mortality.

Hydroxyethylškrob použitý jako volumexpandér po operacích s mimotělním oběhem zvyšuje v porovnání s albuminem krevní ztrátu, nutnost reoperací z důvodu krvácení i potřebu infuzí. Výsledky se neliší při použití různých roztoků HES.

(zza)

Zdroj: Navickis R. J., Haynes G. R., Wilkes M. M. Effect of hydroxyethyl starch on bleeding after cardiopulmonary bypass: A meta-analysis of randomized trials. J Thorac Cardiovasc Surg. 2012 Jul; 144 (1): 223–230.e5. Epub 2012 May 9.