Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Zvyšuje operace trikuspidální chlopně provedená současně s operací mitrální chlopně významně riziko operace?

Studie pokrývající výsledky ze 17 kardiochirurgických pracovišť po celých Spojených státech ukázala, že současně provedená operace mitrální (MV) i trikuspidální (TV) srdeční chlopně je i po úpravě na související rizika spojena s významně vyšší mortalitou a morbiditou než samotná operace MV.

Postižení MV je často provázeno také vadou TV. Cílem této studie bylo zhodnotit vliv současně provedené operace TV při zákroku na MV na intraoperační mortalitu a incidenci významných komplikací.

Na 17 pracovištích v USA bylo v letech 2001 až 2008 provedeno 5 495 operací MV. V 433 případech byl současně s MV proveden zákrok i na TV. Průměrný věk těchto pacientů byl 64 ± 14,2 roku, což bylo srovnatelné se skupinou se samotnou operací MV. Kombinovaný zákrok podstoupily častěji ženy (62,7 % vs. 45,5 %), ve vyšším podílu pacienti se srdečním selháním (73,7 % vs. 50,9 %) a častěji se jednalo o reoperace (17,1 % vs. 7,4 %). Ostatní charakteristiky se mezi oběma skupinami pacientů nelišily.

Při kombinované operaci obou chlopní se častěji jednalo o náhradu MV (63,5 %, p< 0,001) než o plastiku, doba mimotělního oběhu byla delší než při samotné operaci MV (181 minut vs. 149 minut, p < 0,001). Jak bylo možné očekávat, neupravená operační mortalita byla vyšší při kombinované operaci (10,4 vs. 6,0 %, p = 0,001). Stejně tomu bylo i u výskytu pooperačních komplikací. Důležitější ovšem je, že i po úpravě na související rizika byla současně provedená operace TV nezávislým prediktorem úmrtí při operaci (poměr šancí [OD] 1,5, p = 0,03) a výskytu závažných komplikací (OD 1,39, p = 0,004).

Při předoperační stratifikaci rizik pacientů je třeba vzít toto zvýšené riziko při simultánní operaci MV a TV v úvahu.

(zza)

Zdroj: Lapar D. J., Mulloy D. P., Stone M. L., et al. Concomitant tricuspid valve operations affect outcomes after mitral operations: a multiinstitutional, statewide analysis. Ann Thorac Surg. 2012 Jul; 94 (1): 52–8. Epub 2012 May 16.