Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Porovnání kvality života u pacientů podstupujících transkatetrovou a chirurgickou náhradu aortální chlopně

Nedávno publikovali švýcarští autoři výsledky své studie, ve které porovnávali kvalitu života pacientů, kteří podstoupili náhradu aortální chlopně transkatetrálním transapikálním přístupem (Ta TAVI) a chirurgickou cestou (SAVR). Studie ukázala podobný klinický výsledek a srovnatelnou kvalitu života u pacientů z obou skupin.

Do studie bylo zahrnuto 144 vysoce rizikových pacientů doporučených k náhradě aortální chlopně, u nichž mezioborový tým rozhodl o metodě zákroku. TA TAVI podstoupilo 51 pacientů průměrného věku 80 let, 51 % tvořili muži a SAVR byla provedena u 93 pacientů průměrného věku 81 let, ve 42 % mužského pohlaví. Kvalita života související se zdravím byla hodnocena podle dotazníku SF-36 (Short Form 36 Health Survey Questionnaire) a škály Hospital Anxiety and Depression Scale. Kromě toho byla hodnocena mortalita.

Pacienti ze skupiny s TA TAVI měli vyšší EuroSCORE a STS skóre než pacienti se SAVR. Mortalita byla u obou metod srovnatelná a dosáhla po 30 dnech 7,8 % u TA TAVI a 7,5 % u SAVR a na konci sledování (15 ± 10 měsíců) 25,5 % u TA TAVI a 18,3 % u SAVR. Hodnocení deprese a anxiety neukázalo žádné rozdíly mezi oběma skupinami, srovnatelná byla i psychická složka kvality života (p = 0,29), zatímco fyzická složka byla horší ve skupině s TA TAVI (p = 0,015). Po úpravě na vstupní charakteristiky ovšem tento rozdíl vymizel. Navíc se ukázalo, že na každé zvýšení předoperačního rizika podle STS skóre o 1 bod byla při následném sledování fyzická složka kvality života dle SF-36 nižší o 2 body.

Podle výsledků této studie mají vysoce rizikoví pacienti, kteří podstoupí TA TAVI, po zákroku srovnatelnou mortalitu a kvalitu života jako pacienti, u kterých je provedena SAVR. Vyšší STS skóre před zákrokem je prediktorem nižší následné kvality života.

(zza)

Zdroj: Amonn K., Stortecky S., Brinks H., et al. Quality of life in high-risk patients: comparison of transcatheter aortic valve implantation with surgical aortic valve replacement. Eur J Cardiothorac Surg. 2012 Apr 24. [Epub ahead of print]