Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

EuroScore

Faktory na straně pacienta
Věk (v letech)
Pohlaví
CHOPN1
Extrakardiální arteriopatie2
Neurologická dysfunkce3
Kardiochirurgický výkon v anamnéze
Kreatinin > 200 µmol/L
Aktivní endokarditida4
Kritický stav před operací5
KV faktory
Nestabilní angina6
Funkce LK
Recentní IM7
Plicní hypertenze8
Faktory spojené s operací
Urgentní výkon9
Jiný výkon než izolovaný CABG
Výkon na hrudní aortě
Poinfarktová ruptura septa
EuroSCORE
 

Legenda

[1] CHOPN - Dlouhodobé užívání bronchodilatanií nebo steroidů z důvodu onemocnění plic.

[2] Extrakardiální arteriopatie - Výskyt alespoň jednoho stavu z následujících – klaudikace, okluze nebo >50% stenóza krční tepny, předchozí či plánovaná intervence na břišní aortě, končetinových tepnách nebo karotidách.

[3] Neurologická dysfunkce - Onemocnění vážně ovlivňující pohyb nebo každodenní funkce pacienta.

[4] Aktivní endokarditida - Pacient v době operace na probíhající antibiotické terapii z důvodu endokarditidy.

[5] Kritický stav před operací - Komorová tachykardie / komorová fibrilace nebo odvrácená náhlá smrt, srdeční masáž před operací, nutnosti umělé ventilace před operací, inotropní podpora nebo IABK před operací, akutní selhání ledvin před operací (anurie nebo oligurie <10ml/hod)

[6] Nestabilní angina - Klidová angina vyžadující podání i.v. nitrátů do příjezdu na operační sál.

[7] Recentní IM - Infarkt myokardu v uplynulých 90 dnech.

[8] Plicní hypertenze - Systolický tlak v plicnici >60mmHg.

[9] Urgentní výkon - Operace před začátkem následujícího pracovního dne.