Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Monitorování koagulace během mimotělního oběhu pomocí přístroje Hepcon/HMS

Francouzská studie ověřila přínos použití přístroje Hepcon/HMS pro řízení hemostázy (titrace podávaného heparinu a protaminu) v průběhu mimotělního oběhu. Použití tohoto přístroje umožňuje podání nižší dávky protaminu, kratší dobu operace a vede k nižšímu výskytu pooperačního krvácení bez nárůstu tromboembolických příhod.

Cílem nedávno publikované studie bylo porovnat standardní protokol podávání nefrakciovaného heparinu a jeho antagonisty protaminu (300 j. heparinu/kg s cílovým aktivovaným koagulačním časem 400 s) s využitím přístroje Hepcon/HMS (Medtronic, USA) k řízení hemostázy pomocí těchto léků během mimotělního oběhu. Zařazeno bylo 44 pacientů (29 mužů, 15 žen, průměrný věk 70 ± 11 let), kteří podstoupili implantaci koronárního by-passu nebo biologickou náhradu aortální chlopně. U pacientů ve skupině s přístrojem Hepcon/HMS byla zjištěna významně kratší průměrná doba do uzavření hrudníku než při běžném protokolu (42 ± 15 min vs. 68 ± 27 min, p = 0,001). Ve skupině s přístrojem byl také významně nižší poměr podaného protaminu k heparinu (0,62 ± 0,13 vs. 1 ± 0,11, p = 0,0001). Objem pooperačního krvácení činil 804 ± 729 ml ve skupině s HMS a 1 416 ± 1 103 ml v kontrolní skupině (p = 0,016). Počet podaných jednotek transfuze erytrocytů v prvních 72 hodinách po operaci byl rovněž nižší u pacientů s přístrojově řízenou koagulací (1,04 ± 1,5 vs. 2,1 ± 1,87, p = 0,05).

Studie ukázala, že při operaci srdce s mimotělním oběhem vede přístrojově řízená titrace podání heparinu a protaminu ke zkrácení doby operace, nižší podané dávce protaminu, menšímu rozsahu pooperačního krvácení a podaných transfuzí bez zvýšení výskytu tromboembolických příhod.

(zza)

Zdroj: Noui N., Zogheib E., Walczak K., et al. Anticoagulation monitoring during extracorporeal circulation with the Hepcon/HMS device. Perfusion. 2012 May; 27 (3): 214–20. Epub 2012 Feb 2.