Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 233 záznamů z celkového počtu 233, zobrazeny 31. - 40.

 1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11 

Dle studie zmírňuje působení intenzivního světla poškození tkáně po infarktu myokardu
Aby bylo riziko dalšího poškození tkání po prodělaném infarktu myokardu minimální, je u takto nemocných pacientů nastavována patřičná farmakoterapie a pacient sám je informován o nutných režimových ...

Náhrada aortální chlopně u pacientů vysokého věku významně zlepšuje kvalitu života
Podle retrospektivní analýzy publikovaných studií zvyšuje operační náhrada aortální chlopně kvalitu života pacientů vysokého věku související se zdravím v řadě sledovaných domén a významně zmírňuje ...

Transkatetrová náhrada aortální chlopně u vysoce rizikových a neoperabilních pacientů
Výsledky studie PARTNER ukázaly nízkou 30denní i roční mortalitu po transkatetrové náhradě aortální chlopně (TAVI) u vysoce rizikových a neoperabilních pacientů. Nežádoucí příhody zahrnovaly zejména...

Optimální časování výměny aortální chlopně u starších lidí se závažnou aortální stenózou
Obecně lze konstatovat, že populace starších jedinců se závažnou aortální stenózou (AS), která vyžaduje výměnu aortální chlopně (AVR), narůstá. Diskuze se pak vede zejména na téma, jaký je optimální...

TAVI je bezpečná a efektivní metoda léčby stenózy aortální chlopně v různých věkových kategoriích - s významným efektem zejména pro pacienty s komorbiditami
Stenóza aortální chlopně je jedním z nejčastějších onemocnění chlopní v západních zemích. Zejména zvyšující se věk vede k narůstajícímu výskytu degenerativních onemocnění. U symptomatických pacientů...

Přívod kyslíku do tkání během mimotělního oběhu je srovnatelný při použití běžného i miniaturizovaného systému a negativně koreluje s rizikem renálního poškození
Retrospektivní porovnání běžného a miniaturizovaného mimotělního oběhu (MO) během implantace koronárního by-passu (CABG) ukázalo srovnatelnou oxygenaci tkání při obou metodách. Se stoupajícím množst...

Rizikové faktory morbidity a mortality kardiochirurgických zákroků u dospělých s vrozenou srdeční vadou
Vrozené vady oběhové soustavy představují přes 40 % všech evidovaných vrozených vad a jsou nejčastějšími vrozenými vadami u narozených dětí v České republice. Mezi lety 1994 a 2008 byla incidence vr...

Prediktory úspěšnosti  intrakoronární administrace progenitorových buněk
Buněčná terapie je jedním z nadějných postupů v léčbě akutního infarktu myokardu a chronického srdečního selhání. Nicméně implantace progenitorových buněk (mononukleární buňky z kostní dřeně) vyžadu...

Ischemické poškození myokardu zvyšuje mortalitu pacientů po náhradě aortální chlopně
U pacientů se stenózou aorty (AS), kteří mají současně ischemickou chorobu srdeční (ICHS), je riziko spojené s provedením náhrady chlopně a implantace by-passu koronární tepny (CABG) významně vyšší,...

Jak hodnotit funkční efekt transkatetrové implantace aortální chlopně?
Transkatetrová implantace aortální chlopně (TAVI) je možnou léčbou pro pacienty s těžkou symptomatickou aortální stenózou (AS), zejména u pacientů s vysokým rizikem standardní operace aortální chlop...