Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Transkatetrová náhrada aortální chlopně u vysoce rizikových a neoperabilních pacientů

Výsledky studie PARTNER ukázaly nízkou 30denní i roční mortalitu po transkatetrové náhradě aortální chlopně (TAVI) u vysoce rizikových a neoperabilních pacientů. Nežádoucí příhody zahrnovaly zejména cévní mozkové příhody a paravalvulární regurgitaci, která souvisela s mortalitou.

Studie PARTNER (the Placement of Aortic Transcatether Valves) byla prospektivní randomizovaná studie se dvěma rameny. Zařazovací kritéria zahrnovala plochu chlopně < 0,8 cm2 a gradient > 40 mm Hg nebo vrcholový gradient > 64 mm Hg. V rameni A bylo zařazeno 699 pacientů, u nichž bylo provedení operace vysoce rizikové (STS skóre > 10 %, riziko úmrtí podle hodnocení chirurga > 15 %). Pacienti byli randomizováni k provedení otevřené náhrady aortální chlopně (n = 351) nebo k TAVI (n = 348). V rameni B bylo 358 pacientů, kteří byli podle hodnocení 2 chirurgů inoperabilní. U těchto pacientů byla buď provedena TAVI, nebo byli léčeni pouze farmakologicky. Primárním sledovaným parametrem byla roční mortalita.

V rameni A byla roční mortalita po TAVI 24,2 %, po otevřené náhradě 26,8 (p = 0,001 pro noniferioritu). 30denní mortalita činila 3,4 % při TAVI a 6,5 % při operaci. Výskyt cévních mozkových příhod (CMP) byl 3,8 %, resp. 2,1 %, ve prospěch operační náhrady, rozdíl ovšem nebyl statisticky významný. Riziko CMP u TAVI bylo nejvyšší krátce po zákroku. Dvouleté sledování ukázalo, že s mortalitou po TAVI souvisí paravalvulární regurgitace i mírného stupně. V rameni B byla roční mortalita ve skupině s TAVI 30,7 %, zatímco ve skupině s farmakoterapií 50,7 % (p < 0,001). 30denní mortalita činila 5,0 % po zákroku a 2,8 % u samotné farmakoterapie.

Studie PARTNER ukázala, že přežití pacientů po TAVI, u nichž je operační náhrada vysoce riziková nebo neproveditelná, je velmi dobré. Je třeba se zaměřit na snížení výskytu CMP a perivalvulární regurgitaci.

(zza)

Zdroj: Svensson L. G., Tuzcu M., Kapadia S., et al. A comprehensive review of the PARTNER trial. J Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Mar; 145 (3 Suppl): S 11–6; doi: 10.1016/j.jtcvs.2012.11.051.