Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Přívod kyslíku do tkání během mimotělního oběhu je srovnatelný při použití běžného i miniaturizovaného systému a negativně koreluje s rizikem renálního poškození

Retrospektivní porovnání běžného a miniaturizovaného mimotělního oběhu (MO) během implantace koronárního by-passu (CABG) ukázalo srovnatelnou oxygenaci tkání při obou metodách. Se stoupajícím množstvím podaného kyslíku klesala procentuální změna hladiny plazmatického kreatininu.

Britská observační studie porovnávala množství kyslíku dodaného do tkání během MO při CABG při použití běžného a miniaturizovaného systému. Cílem jejich studie bylo také zhodnotit vliv oxygenace tkání na renální dysfunkci po zákroku.
Do studie bylo zařazeno 320 pacientů. U 160 po sobě následujících pacientů byla CABG provedena jedním ze 2 chirurgů, kteří dali přednost miniaturizovanému mimotělnímu oběhu. Druhou skupinu tvořilo 160 odpovídajících po sobě následujících pacientů, kteří ve stejném období podstoupili CABG u 4 chirurgů, již upřednostnili klasicky systém pro MO. CABG byla vždy jediným výkonem při chirurgickém zákroku. Údaje byly získány z běžně zaznamenávaných parametrů u těchto pacientů.

Průměrný průtok krve MO byl významně větší při použití konvenčního systému. Nižší průtok miniaturizovaným systémem byl ale kompenzován menší hemodilucí. Průměrné množství kyslíku dodávaného do tkání se tedy u obou systémů nelišilo. Také procentuální změna plazmatické hladiny kreatininu byla u obou skupin srovnatelná. Bylo ovšem zjištěno, že významně negativně koreluje s množstvím dodávaného kyslíku. Riziko, že pacient dosáhl skóre poškození ledvin AKIN (Acute Kidney Injury Network) ≥ 1, stoupalo o 1 % s každým poklesem dodávaného množství kyslíku o 1 ml za minutu na m2 tělesného povrchu (p = 0,0001).

Podle výsledků této studie se oxygenace tkání během MO při použití miniaturizovaného a běžného systému neliší. Množství dodávaného kyslíku během operace srdce ale významně ovlivňuje riziko renálního poškození.

(zza)

Zdroj: Bennett M. J., Rajakaruna C., Bazerbashi S., et al. Oxygen delivery during cardiopulmonary bypass (and renal outcome) using two systems of extracorporeal circulation: a retrospective review. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2013 Feb 20. [Epub ahead of print]