Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

TAVI je bezpečná a efektivní metoda léčby stenózy aortální chlopně v různých věkových kategoriích - s významným efektem zejména pro pacienty s komorbiditami

Stenóza aortální chlopně je jedním z nejčastějších onemocnění chlopní v západních zemích. Zejména zvyšující se věk vede k narůstajícímu výskytu degenerativních onemocnění. U symptomatických pacientů představuje současný standard péče operační výměna aortální chlopně. U pacientů, pro které platí zvýšené riziko operačního výkonu, je vhodnou alternativou s velmi slibnými výsledky méně invazivní transkatetrová implantace aortální chlopně (TAVI). Zpočátku byla využívána zejména u starší populace (nad 80 let), ale v současnosti dochází k nárůstu indikací i u mladších pacientů, zejména se signifikantními komorbiditami.

Skupina německých autorů se zaměřila na vyhodnocení výsledků TAVI při sledování pacientů pomocí německého TAVI registru. TAVI registr je nerandomizovaná národní multicentrická studie. Mezi lednem 2009 a červnem 2010 bylo registrováno 1 386 pacientů. Ty autoři rozdělili do 4 počtem zhruba stejných skupin – skupiny A v průměrném věku 73,4 ± 4,5 roku, skupiny B ve věku 80,6 ± 1,1 roku, skupiny C ve věku 84,5 ± 1,1 roku a skupiny D 88,9 ± 2,2 roku. Hodnoceny byly základní charakteristiky pacientů, průběh výkonu a krátkodobý efekt výkonu (s dobou sledování do 30 dnů).

Lze říci, že charakteristiky jednotlivých pacientů se lišily, více komorbidit bylo zaznamenáno u mladších pacientů. Hodnocení technického provedení operací se mezi jednotlivými skupinami nelišilo. Velké nežádoucí příhody, které nastaly v průběhu 30 dnů po operaci, byly také mezi jednotlivými skupinami srovnatelné. Mortalita z jakékoliv příčiny byla 7,2 %, 7,1 %, 9,7 % a 8,7 % u jednotlivých po sobě jdoucích skupin, což bylo statisticky nevýznamné. U všech skupin došlo po výkonu k signifikantnímu zlepšení funkcí srdce (hodnoceno objektivně dle NYHA – skóre New York Heart Association – i subjektivně pomocí dotazníků). Významně lepší efekt byl dle pacientů v kategoriích mobilita a schopnost péče o sebe sama.

TAVI je tedy bezpečná a efektivní metoda a neliší se výsledky významně u jednotlivých věkových kategorií. U všech pacientů vede ke zlepšení funkcí, což nicméně platí ještě významněji pro mladší pacienty.

(eza)

Zdroj: Buellesfeld L. et al. Age-stratified baseline and outcome characteristics of patients undergoing transcatheter aortic valve implantation: results from the German multicenter registry. J Invasive Cardiol. 2012 Oct; 24 (10): 531–6