Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Ischemické poškození myokardu zvyšuje mortalitu pacientů po náhradě aortální chlopně

U pacientů se stenózou aorty (AS), kteří mají současně ischemickou chorobu srdeční (ICHS), je riziko spojené s provedením náhrady chlopně a implantace by-passu koronární tepny (CABG) významně vyšší, pokud je již přítomno poškození myokardu ischemií. Proto je u pacientů s AS a rizikovými faktory ICHS přínosem včasná diagnostika a provedení zákroku před poškozením myokardu.

Porovnání téměř 4 000 pacientů, u nichž byla provedena náhrada aortální chlopně, ukázalo nejlepší výsledky u izolované AS, horší výsledky při ICHS bez poškození myokardu a nejhorší výsledky u pacientů s AS a ICHS, kde již bylo přítomno ischemické poškození myokardu. Studie proběhla v letech 1991 až 2010 v americkém Ohiu. Kombinovaný zákrok s CABG a náhradou aortální chlopně byl proveden u 2 286 pacientů a samotná náhrada chlopně u 1 637 pacientů s aortální stenózou. Hodnocena byla nemocniční a dlouhodobá mortalita a související rizikové faktory.

Pacienti s kombinovaným zákrokem byli starší, více symptomatičtí, častěji měli hypertenzi, měli nižší ejekční frakci levé komory a rozsáhlejší aterosklerózu, ale méně závažnou AS. Nemocniční mortalita byla u těchto pacientů vyšší a souvisela  s důsledky ICHS. Po kombinovaném zákroku byla vyšší i dlouhodobá mortalita: 59 % vs. 43 % po 10 letech. Rizikové faktory spojené s pozdní mortalitou zahrnovaly diastolickou dysfunkci levé komory.

U pacientů se závažnou AS často i náhodně zjišťujeme ICHS, která má nepříznivý dopad na výsledky chirurgické náhrady chlopně. Proto je třeba u pacientů s aortální stenózou pátrat po rizikových faktorech ICHS, protože časná diagnostika této choroby spolu se zákrokem (náhrada chlopně plus CABG) provedeným před rozvojem ischemického poškození myokardu snižuje jejich mortalitu.

(zza)

Zdroj: Beach J. M., Mihaljevic T., Svensson L. G., et al. Coronary artery disease and outcomes of aortic valve replacement for severe aortic stenosis. J Am Coll Cardiol. 2013 Feb 26; 61 (8): 837–48; doi: 10.1016/j.jacc.2012.10.049.