Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Dle studie zmírňuje působení intenzivního světla poškození tkáně po infarktu myokardu

Aby bylo riziko dalšího poškození tkání po prodělaném infarktu myokardu minimální, je u takto nemocných pacientů nastavována patřičná farmakoterapie a pacient sám je informován o nutných režimových opatřeních včetně vhodného rehabilitačního programu. Vědci z Lékařské fakulty Univerzity v Coloradu však přišli s dalším možným kandidátem pro zlepšení prognózy nemocných po infarktu, a to s léčbou intenzivním denním světlem.

Proteiny ovlivňující cirkadiánní rytmus obsahuje také myokard

Působením intenzivního denního světla lze zmírnit poškození tkání, které doprovází srdeční infarkt. Alespoň to vyplývá s výsledků studie, které američtí vědci publikovali v minulém roce v časopise Nature Medicine. Spojení mezi infarktem myokardu a světlem spočívá v cirkadiánním rytmu, jenž je řízen konkrétními proteiny obsaženými v mozku. Tyto bílkoviny se však vyskytují i v jiných tkáních, a to včetně srdečního svalu.

Role Period 2 proteinu v metabolismu kardiomyocytu

Podstatou cirkadiánního rytmu jsou takzvané hodinové geny a jimi kódované proteiny, jejichž hladiny se v organismu cyklicky mění. Exprese hodinových genů může být přitom do jisté míry indukována působením světla. Důležitou roli v řízení cirkadiánních rytmů u člověka hraje také Per2 genem kódovaný protein Period 2, který zároveň pozitivně ovlivňuje metabolismus kardiomyocytů v případě, že dojde k ischemii srdeční tkáně. Vyplývá to mimo jiné z metabolických studií, které ukázaly omezenou schopnost srdeční tkáně u Per2−/− myší využívat glukózu pro glykolýzu, která je pro srdeční sval při nedostatku kyslíku energeticky výhodnější oproti jindy preferované beta-oxidaci mastných kyselin.

Ukázalo se, že Period 2 je pro energeticky výhodný metabolický switch v srdeční tkáni při její ischemii zcela nepostradatelný. Jeho aktivace silným denním světlem proto může pomoci minimalizovat tkáňové poškození ve chvíli, kdy myokard trpí nedostatkem kyslíku.

(veri)

Zdroj: Tobias Eckle, Katherine Hartmann, Stephanie Bonney, Susan Reithel, Michel Mittelbronn, Lori A. Walker, Brian D. Lowes, Jun Han, Christoph H Borchers, Peter M. Buttrick, Douglas J. Kominsky, Sean P. Colgan, Holger K. Eltzschig. Adora2b-elicited Per2 stabilization promotes a HIF-dependent metabolic switch crucial for myocardial adaptation to ischemia. Nature Medicine, 2012; DOI: 10.1038/nm.2728