Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Optimální časování výměny aortální chlopně u starších lidí se závažnou aortální stenózou

Obecně lze konstatovat, že populace starších jedinců se závažnou aortální stenózou (AS), která vyžaduje výměnu aortální chlopně (AVR), narůstá. Diskuze se pak vede zejména na téma, jaký je optimální časový plán pro tento typ operačního výkonu.

Japonští lékaři se na tuto otázku pokusili odpovědět retrospektivním zhodnocením dat od pacientů s těžkou AS, kteří podstoupili AVR s dalšími procedurami či bez nich v období let 2002–2010. Jednalo se celkem o 84 pacientů, u kterých byly hodnoceny symptomy, data před operací, výsledek operace, dlouhodobé přežití a ústup kardiálních epizod. Porovnání pak bylo provedeno se zaměřením na starší populaci – srovnání mezi pacienty ve věku ≥ 80 let (n = 31) a pacienty mladšími 80 let (n = 53).

Operační mortalita byla porovnatelná mezi oběma skupinami pacientů (3,2 % u starších 80 let oproti 3,8 % u pacientů mladších). U pacientů starších 80 let byly závažnější symptomy a tito pacienti byli častěji hospitalizováni z důvodu srdečního selhání jako prvního symptomu. Pacienti se srdečním selháním a bez něj se statisticky významně lišili v dlouhodobém přežívání a ustoupení kardiálních epizod (p = 0,001), nicméně věk nepředstavoval v dané analýze signifikantní proměnnou. Významným prediktorem pro kardiální epizodu po provedené AVR byla dle analýzy hospitalizace pro srdeční selhání, bez ohledu na věk.

Autoři tedy uzavírají, že u starších pacientů se závažnou aortální stenózou by měl být operační výkon doporučen v přítomnosti minimálních symptomů a rozhodně by měl být proveden před začátkem život ohrožujícího srdečního selhání.

(eza)

Zdroj: Marumoto A. et al. The optimal timing of aortic valve replacement in elderly patients with severe aortic stenosis. Surg Today – publikováno online 6. února 2013; doi: 10.1007/s00595-012-0487-z