Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Rizikové faktory morbidity a mortality kardiochirurgických zákroků u dospělých s vrozenou srdeční vadou

Vrozené vady oběhové soustavy představují přes 40 % všech evidovaných vrozených vad a jsou nejčastějšími vrozenými vadami u narozených dětí v České republice. Mezi lety 1994 a 2008 byla incidence vrozených srdečních vad 197,83 na 10 000 živě narozených dětí. Stále více pacientů s vrozenou srdeční vadou se dožívá dospělosti a celá řada z nich podstupuje kardiochirurgické zákroky. Někteří sice prodělají primární operativní korekci vrozené vady, nicméně velmi často nastává nutnost reoperace v pozdějším věku. Pro tuto skupinu pacientů však v současnosti prakticky chybí specifické modely a nástroje pro stratifikaci rizik.

Proto se tým z Emory University School of Medicine v Atlantě rozhodl retrospektivně zhodnotit 458 pacientů, kteří prodělali kardiochirurgický zákrok mezi roky 2000 a 2010. Hlavním cílem byla identifikace rizikových faktorů spojených s pooperačními komplikacemi u této skupiny nemocných pomocí multivariantní logistické regresní analýzy.

Rizikové faktory mortality zahrnovaly cerebrovaskulární onemocnění (OR = 4,51), klasifikace New York Heart Association (NYHA) třídy III nebo IV (OR = 8,88) a chirurgický výkon na aortě či aortální chlopni (OR = 5,74). Pro nežádoucí kardiovaskulární příhodu, která byla zaznamenána u pětiny pacientů, byly rizikovými faktory především mužské pohlaví (OR = 2,28), klasifikace NYHA třídy III nebo IV (OR = 2,58), dva současné operativní zákroky (OR = 2,15) a doba trvání kardiopulmonárního by-passu delší než 100 minut (OR = 3,18). K hospitalizaci delší než 7 dní přispěly především chronické plicní onemocnění (OR = 3,05), NYHA třídy III nebo IV (OR = 3,69), doba trvání kardiopulmonárního by-passu delší než 100 minut (OR = 2,41), dva současné operativní zákroky (OR = 3,28) a výkon provedený specialistou na kardiochirurgii dospělých (OR = 2,58).

Tato práce dokumentuje jednak nízkou morbiditu a mortalitu (93,4 % po 10 letech) operací vrozených srdečních vad v dospělosti, jednak identifikuje potenciální rizikové faktory pro nežádoucí příhody, jejichž modifikace může přispět k optimalizaci péče o tuto specifickou skupinu pacientů.

(onse)

Zdroj: Kogon B., Grudziak J., Sahu A., Jokhadar M., McConnell M., Book W., Oster M. Surgery in Adults With Congenital Heart Disease: Risk Factors for Morbidity and Mortality. Ann Thorac Surg. 2013 Feb 22; doi: pii: S0003-4975(13)00085-4. 10.1016/j.athoracsur.2012.11.076. [Epub ahead of print]

Zdroj: Šípek A., Gregor V., Šípek A. jr., Hudáková J., Horáček J., Klaschka J., Skibová J., Langhammer P., Petržílková L., Klímová B., Peřinová B., Wiesnerová J. Čes. Gynek. 2010, 75, č. 3, s. 221–242