Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Prediktory úspěšnosti  intrakoronární administrace progenitorových buněk

Buněčná terapie je jedním z nadějných postupů v léčbě akutního infarktu myokardu a chronického srdečního selhání. Nicméně implantace progenitorových buněk (mononukleární buňky z kostní dřeně) vyžaduje intrakoronární nebo intrakardiální instrumentaci, která s sebou nese riziko perioperačních komplikací.

Autoři analyzovali periprocedurální komplikace a 30denní výsledky u 775 procedur intrakoronární implantace progenitorových buněk technikou stop-flow. Indikací pro buněčnou terapii byl akutní infarkt myokardu (n = 126), chronické srdeční selhávání (n = 562) a případy neischemické etiologie (n = 87).

Mezi nezávislé signifikantní prediktory zvýšení troponinu T patřila třída klasifikace New York Heart Association (NYHA, signifikantní byl rozdíl mezi I. a IV. třídou: P < 0,01), zvýšená hladina troponinu T před zákrokem (P < 0,01), současná revaskularizace (P < 0,01) a periferní okluzivní choroba (P = 0,04). U pacientů s recentním akutním infarktem myokardu by bylo komplikované definovat klinicky relevantní nárůst hladiny troponinu T, takže u těchto pacientů autoři studie sledovali kreatinkinázu – pouze u 2 případů ze 126 došlo k podstatnému zvýšení její koncentrace, nicméně bez klinických či EKG korelátů, které by svědčily pro periprocedurální infarkt myokardu. V průběhu 30 dnů byla zaznamenána 4 úmrtí, 1 cévní mozková příhoda, 8 akutních infarktů myokardu a 5 hospitalizací pro exacerbaci srdečního selhání.

Bezpečnostní profil intrakoronární infuze progenitorových buněk je tedy u pacientů s akutním infarktem myokardu nebo chronickým srdečním selháním srovnatelný např. s koronarografií. Při aplikaci buněk do oblasti štěpu pro by-pass docházelo k více periprocedurálním komplikacím než při aplikaci do „naivní“ koronární cévy, celkově však frekvence komplikací jen lehce přesáhla 1 %.

(onse)

Zdroj: De Rosa S., Seeger F. H., Honold J., Fischer-Rasokat U., Lehmann R., Fichtlscherer S., Schächinger V., Dimmeler S., Zeiher A. M., Assmus B. Procedural safety and predictors of acute outcome of intracoronary administration of progenitor cells in 775 consecutive procedures performed for acute myocardial infarction or chronic heart failure. Circ Cardiovasc Interv. 2013 Feb 1; 6 (1): 44–51.