Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Náhrada aortální chlopně u pacientů vysokého věku významně zlepšuje kvalitu života

Podle retrospektivní analýzy publikovaných studií zvyšuje operační náhrada aortální chlopně kvalitu života pacientů vysokého věku související se zdravím v řadě sledovaných domén a významně zmírňuje příznaky. Vysoký věk sám o sobě by neměl být argumentem proti provedení této operace.

Cílem australských autorů byla analýza systematického přehledu klinických studií publikovaných od roku 2000, které hodnotily kvalitu života související se zdravím u pacientů vysokého věku po náhradě aortální chlopně. Byla použita přísná zařazovací i vyřazovací kritéria, kontrola kvality studií a byly analyzovány všechny výsledky zařazených studií.

Ačkoliv se studie lišily svým uspořádáním, metodikou i délkou sledování, analýza výsledků ukázala významné zlepšení kvality života související se zdravím u pacientů vysokého věku po provedení náhrady aortální chlopně. Toto zlepšení bylo patrné ve všech doménách a při použití všech nástrojů hodnocení kvality života. Kvalita života související se zdravím byla u operovaných pacientů minimálně stejná jako u věkově odpovídající populace nebo u mladších pacientů po stejném zákroku. Výrazně se zmírnily příznaky a zlepšilo se každodenní fungování pacientů. Přetrvávajícími zdravotními problémy pacientů po operaci byly geriatrické choroby a poruchy nálady. Výslednou kvalitu života neovlivnila ani současná implantace koronárního by-passu.

Chirurgická náhrada aortální chlopně se u pacientů vysokého věku provádí stále častěji s dobrými perioperačními výsledky i dlouhodobým přežitím. Tato retrospektivní analýza prokázala, že zákrok významně zlepšuje také kvalitu života pacientů související se zdravím.

(zza)

Zdroj: Shan L., Saxena A., McMahon R., et al. A systematic review on the quality of life benefits after aortic valve replacement in the elderly. J Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Feb 14; pii: S0022-5223(13)00028-7; doi: 10.1016/j.jtcvs.2013.01.004. [Epub ahead of print]