Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 233 záznamů z celkového počtu 233, zobrazeny 91. - 100.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]  11 

Může sekrece BNP při srdečních operacích ukazovat na pozdější komplikace?
Sekrece B-typu natriuretického peptidu (BNP) srdečními myocyty je ve vztahu k délce trvání ischemie a ke komorovému tlaku a/nebo přetížení. Cílem nedávno publikované studie bylo posoudit vliv dvou ty...

Kompletní zachování závěsného aparátu při náhradě mitrální chlopně zlepšuje pooperační funkce levé komory
Regurgitace mitrální chlopně patří k jedné z nejčastějších indikací, které vyžadují kardiochirurgickou intervenci. Správná funkce mitrální chlopně vyžaduje souhru celého mitrálního komplexu od...

Náhrada aortální chlopně u pacientů nad 80 let
Retrospektivní analýza 1193 náhrad aortální chlopně provedených u pacientů nad 80 let ukázala přijatelnou nemocniční mortalitu a určila rizikové faktory, při jejichž kombinaci je vhodné zvážit...

Pacienty po operaci srdce chrání vyšší BMI
Americká studie prokázala, že body mass index (BMI) mírně převyšující 30 kg/m2 snižuje 30denní a dlouhodobou mortalitu pacientů, kteří podstoupí náhradu aortální chlopně z důvodu aortální stenózy,...

Srovnání operačních výkonů u kongenitálně korigované transpozice velkých arterií
Anatomická úprava kongenitálně korigované transpozice velkých arterií (ccTGA) zlepšuje přežívání těchto dětských pacientů. Autoři kardiochirurgického dětského oddělení v Birminghamu se zaměřili na...

Dlouhodobé srovnání použití bioprotéz a mechanických protéz u reoperací aortálních náhrad
Sledování pacientů ukazuje, že použití biologických chlopní ve srovnání s mechanickými protézami při primonáhradě aortální chlopně (AVR) je u mladých pacientů spojeno s vyšším rizikem reoperace, ale...

Metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií porovnávající miniaturní a standardní mimotělní oběh při operacích srdce
Použití miniaturního mimotělního oběhu (MMO) při kardiovaskulárních operacích by mohlo snížit nežádoucí účinky standardního mimotělního oběhu (SMO). Londýnští kardiochirurgové se pokusili doložit...

Papila zrakového nervu – okénko do mozkové mikrocirkulace při operacích s mimotělním oběhem
Při operacích srdce s kardiopulmonálním by-passem dochází i při střední hypotermii ke snížení průtoku krve v papile zrakového nervu, který navíc negativně koreluje s délkou mimotělního oběhu. Měření...

Analýza výsledků léčby infikované mediastinální rány omentální transpozicí
Ve studii byly zhodnoceny zkušenosti s léčbou infikovaných mediastinálních ran s přihlédnutím k léčbě zvláště hlubokých inflamací pomocí transpozice omenta do rány. Od února 2000 do října 2007 došlo...

Operační instrumentální uzávěr defektu septa síní u starší populace
Čínská studie prezentuje bezpečnost a proveditelnost operačního instrumentálního uzávěru defektu septa srdečního atria (ASD) u starší populace transtorakálním miniinvazivním výkonem. Od ledna 2006 ...