Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Pacienty po operaci srdce chrání vyšší BMI

Americká studie prokázala, že body mass index (BMI) mírně převyšující 30 kg/m2 snižuje 30denní a dlouhodobou mortalitu pacientů, kteří podstoupí náhradu aortální chlopně z důvodu aortální stenózy, případně spojenou s implantací koronárního by-passu.

V lékařském centru Baylorovy univerzity v Dallasu proběhla mezi lednem 2002 a červnem 2010 studie, která se snažila najít odpověď na otázku, jak ovlivňuje BMI přežití pacientů po náhradě srdeční chlopně. Během 8,5 roku trvání studie bylo provedeno 1 040 případů chirurgické excize aortální chlopně, z nichž se ovšem u 175 případů jednalo o opakovanou operaci. Do studie bylo tedy zařazeno jen 865 dospělých pacientů, u nichž proběhla náhrada aortální chlopně z důvodu aortální stenózy a případně i současná implantace koronárního by-passu. Byla hodnocena souvislost mezi BMI pacienta a 30denním a dlouhodobým přežitím po srdeční operaci.

Výsledky ukázaly, že 30denní i dlouhodobá mortalita silně a významně korelují s BMI, přičemž nejnižší mortalita byla zjištěna u pacientů s BMI mírně nad 30 kg/m2 v porovnání s pacienty s BMI okolo 25 kg/m2 nebo s BMI > 40 kg/m2.

Ačkoliv je obecně s nejnižší mortalitou a morbiditou spojen BMI v rozmezí 20–25 kg/m2, tato studie ukázala, že u dospělých pacientů po první srdeční operaci s náhradou aortální chlopně a případnou implantací koronárního by-passu je z hlediska nižší mortality výhodnější BMI v pásmu mírné obezity.

(zza)

Zdroj: Roberts W. C., Roberts C. C., Vowels T. J., et al. Effect of Body Mass Index on Survival in Patients Having Aortic Valve Replacement for Aortic Stenosis With or Without Concomitant Coronary Artery Bypass Grafting. Am J Cardiol. 2011 Oct 12. [Epub ahead of print]