Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Operační instrumentální uzávěr defektu septa síní u starší populace

Čínská studie prezentuje bezpečnost a proveditelnost operačního instrumentálního uzávěru defektu septa srdečního atria (ASD) u starší populace transtorakálním miniinvazivním výkonem.

Od ledna 2006 do prosince 2009 bylo přijato 47 pacientů nad 50 let s defektem septa síní. Pacienti byli rozděleni do 2 skupin: 27 pacientů do skupiny 1, u níž bylo provedeno instrumentální uzavření defektu septa, ostatních 20 do skupiny 2, jíž bylo provedeno chirurgické ošetření při použití mimotělního oběhu. Ve skupině 1 bylo postupováno minimální (5cm) interkostální incizí zprava, která byla provedena po zevrubném zhodnocení atriálního defektu transtorakální echokardiografií a inzercí diskového implantátu s dodaným zaváděcím pouzdrem (čínský výrobce). Implantace byla úspěšná u všech pacientů ve skupině 1. Úplnost uzávěru byla po 24 hodinách 81,5 % a po 1 roce 100 %. Vyskytly se menší komplikace – arytmie 5×a nutnost transfuze 3×. Ve skupině 2 došlo k uzávěru u všech pacientů, téměř všichni měli aplikovánu krevní transfuzi a měli drobné komplikace. V této srovnávací studii měla skupina 2 signifikantně delší pobyt na intenzivní péči, stejně jako délku hospitalizace (p < 0,05) a vyšší finanční náročnost. V následujícím období 5 let nebyl zjištěn žádný reziduální zkrat, mitrální regurgitace, signifikantní arytmie, trombóza nebo selhání zavedeného zařízení.

Minimálně invazivní uzavření defektu septa síní diskovým implantátem u vyšší věkové skupiny bez mimotělního oběhu je bezpečné a proveditelné pod transtorakálním echokardiografickým vedením. Umožnilo nižší náklady, zvláště pro nemocnice v rozvojových zemích s menšími finančními možnostmi, vedlo k lepším kosmetickým výsledkům a způsobilo menší operační trauma než klasické chirurgické uzavření. Časné a střednědobé výsledky jsou povzbuzující. Avšak je nezbytné zhodnotit i výsledky s delším časovým odstupem.

(nami)

Zdroj: Intraoperative Device Closure of Atrial Septal Defects in the Older Population Hui Zang et al. Journal of Cardiothoracic Surgery 2011, 6: 123