Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Analýza výsledků léčby infikované mediastinální rány omentální transpozicí

Ve studii byly zhodnoceny zkušenosti s léčbou infikovaných mediastinálních ran s přihlédnutím k léčbě zvláště hlubokých inflamací pomocí transpozice omenta do rány. Od února 2000 do října 2007 došlo z 3 896 pacientů s kardiochirurgickým výkonem k infekci sternální operační rány u 120 pacientů, což je 3,02 %. Bylo zhodnoceno 104 mužů a 16 žen. By-passová operace na koronárních tepnách 73,7 %, operace chlopní 13,5 % a zbytek kombinace obou. Povrchová infekce byla zjištěna u 68 pacientů (1,75 %), u 52 pacientů (1,34 %) zaznamenali hluboký infekt. K hluboké infekci rány přispěly diabetes (OR, odds ratio, míra relativního rizika byla 3,62 a CI, confidence interval, interval spolehlivosti 1,2–10,98). Hladina kreatininu nad 200 mmM/l (OR 3,33, CI 1,14–9,7) a prolongovaná ventilace (OR 4,16, CI 1,73–9,98). U hlubokých infekcí rány byla mortalita 9,3 % a specifická mortalita skupiny s omentálním krytím byla 8,3 %. U této skupiny se dostavily komplikace ve formě hematomu v 6 %, částečná ztráta omentálního laloku ve 3 %, nová dehiscence rány v 5,3 %. Průměrná délka hospitalizace byla 59 ± 21,5 dne.

V léčbě těchto infikovaných ran není v současnosti dostatečná shoda. Pouhé převazy s ATB mají mortalitu až 50 % a patří minulosti. Pro hlubokou infekci rány svědčí známky sepse, spojené se sternální nestabilitou, purulentní sekrecí a pozitivní mikrobiologií. Vývoj léčby prošel řadou postupů přes proplachovou drenáž, sací ranou pumpu ke krytí svalovým lalokem. Radikální debridement rány je vždy předpokladem. Při transpozici omenta je rána rozšířena o 5 cm směrem k pupku, je otevřena peritoneální dutina. Omentum je mobilizováno a přemístěno skrze brániční otvor do hrudní rány. Zde provedena jeho fixace. Je tak využito dobře vaskularizované omentální tkáně s dobrými imunologickými a angiogenerickými vlastnostmi. Část m. pectoralis major bilaterálně je potom použita k dalšímu krytí.

Transposice omenta je v indikovaných případech výhodnější oproti konzervativnějším chirurgickým postupům. Další snížení mortality bude záviset na včasnějším diagnostikování mediastinitidy před vznikem septikemie s víceorgánovým selháním.

(nami)

Zdroj: Risk analysis and outcome of mediastinal wound and deep mediastinal wound infections with specific emphasis to omental transplantation Pasissis er al. Belfast. Journal of cardiothoracic Surgery 2011, 6:111