Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Dlouhodobé srovnání použití bioprotéz a mechanických protéz u reoperací aortálních náhrad

Sledování pacientů ukazuje, že použití biologických chlopní ve srovnání s mechanickými protézami při primonáhradě aortální chlopně (AVR) je u mladých pacientů spojeno s vyšším rizikem reoperace, ale ne se zvýšenou dlouhodobou mortalitou. Nicméně z literatury chybí data, zda je tato situace obdobná i při opakované náhradě aortální chlopně. Proto se autoři zaměřili na dlouhodobé přežívání a komplikace vztažené k chlopni dle jejího typu u reoperací těchto pacientů.

Ve studii kanadských lékařů bylo sledováno celkem 437 pacientů podstupujících opakovanou náhradu aortální chlopně. Průměrný věk pacientů byl 58,6 ± 14,2 roku a operováni byli pro selhání bioprotézy implantované dříve. 30denní mortalita u reoperací byla 6 % (n = 27). Při reoperaci byla bioprotéza použita u 135 pacientů (31 %). Pacienti byli po reoperaci ve studii sledování průměrně 7,6 ± 6,8 roku.

Použití bioprotéz při opakovaných náhradách aortálních chlopní nebylo asociováno se zhoršeným přežíváním (p = 0,6). Výskyt endokarditidy a nepřítomnost tromboembolických komplikací byly srovnatelné mezi oběma typy protéz, nicméně pozdní pooperační velké krvácení se objevilo pouze u pacientů, kterým byla voperována mechanická protéza. Signifikantně významnými rizikovými faktory pro potřebu v pořadí třetí chlopenní výměny bylo užití bioprotézy a mladší věk při první reoperaci.

Závěrem lze tedy konstatovat, že při opakované náhradě aortální chlopně bylo použití bioprotéz spojeno se stejným dlouhodobým přežíváním jako při užití mechanických protéz. U pacientů, kterým byla při reoperaci implantována bioprotéza, byla menší pravděpodobnost velkého krvácení, ale větší pravděpodobnost další reoperace, která však měla akceptovatelnou perioperační mortalitu (30denní – 4 %). Autoři se tedy nebrání akceptovat preferenci typu protézy dobře informovaným pacientem, a to ani v případě již opakované potřeby náhrady aortální chlopně.

(eza)

Zdroj: Chan V. et al. Long-term evaluation of biological versus mechanical prosthesis use at reoperative aortic valve replacement. J Thorac Cardiovasc Surg. E-pub: 2011 Sep 28; DOI: 10.1016/j.jtcvs.2011.08.041