Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Kompletní zachování závěsného aparátu při náhradě mitrální chlopně zlepšuje pooperační funkce levé komory

Regurgitace mitrální chlopně patří k jedné z nejčastějších indikací, které vyžadují kardiochirurgickou intervenci. Správná funkce mitrální chlopně vyžaduje souhru celého mitrálního komplexu od mitrálních cípů přes anulum, šlašinky, papilární svaly až po myokard levé komory. Jakákoliv porucha má za následek nedomykavost chlopně. Možná řešení zahrnují plastiku nebo náhradu postižené chlopně.

Autoři prezentovaného sdělení vyhodnocovali pooperační funkce levé komory a endsystolický stres stěny levé komory srdeční při použití konvenční techniky náhrady mitrální chlopně bez zachování závěsného aparátu s technikou, při které byl závěsný aparát obou cípů mitrální chlopně plně zachován. Zlepšení hemodynamických funkcí levé komory po operaci představuje významný ukazatel úspěšnosti provedeného zákroku.

V období od září 2005 do ledna 2009 byl shromážděn soubor 65 pacientů s mitrální regurgitací, kteří podstoupili náhradu mitrální chlopně. Všichni pacienti byli v úvodu klinicky a echokardiograficky vyšetřeni a bez předchozí randomizace byli rozděleni do dvou skupin. V první skupině bylo zařazeno 31 pacientů, u kterých byla provedena konvenční náhrada mitrální chlopně bez prezervace závěsného aparátu. Druhou skupinu tvořilo 34 pacientů, u kterých byl během náhrady závěsný aparát obou cípů mitrální chlopně kompletně zachován. Prospektivní klinické a echokardiografické vyhodnocení pacientů bylo provedeno po třech měsících a jeden rok po operaci.

Zachování závěsného aparátu vede ke zlepšení hemodynamiky Rok po operaci došlo ve skupině s kompletní prezervací závěsného aparátu mitrální chlopně k signifikantnímu poklesu endsystolického stresu stěny levé komory oproti skupině, ve které závěsný aparát zachován nebyl (p = 0,008), a dále k poklesu endsystolických/enddiastolických rozměrů a objemů levé komory. V obou skupinách signifikantně poklesl rozměr levé síně. Reoperace z důvodů endokarditidy chlopenní protézy byla nutná u jednoho pacienta ve skupině, ve které byl závěsný aparát při náhradě mitrální chlopně ponechán. Pooperační mortalita byla nízká, v celém souboru bylo zaznamenáno pouze jedno úmrtí.

Endsystolický stres jako pooperační indikátor myokardiální funkce Zachování závěsného aparátu obou cípů při náhradě mitrální chlopně přispívá k lepší pooperační funkci levé komory ve srovnání s konvenční technikou. Při záchovném výkonu dochází k prokazatelnému zlepšení parametru endsystolického stresu stěny levé komory, který může sloužit jako důležitý indikátor myokardiální funkce po prodělané náhradě mitrální chlopně.

(hkh)

Zdroj: Ucak A, et al. Conventional versus complete chordal-sparing mitral valve replacement: effects on left ventricular function and end-systolic stress. Acta Cardiol 2011(Oct);66(5):627-634.