Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Může sekrece BNP při srdečních operacích ukazovat na pozdější komplikace?

Sekrece B-typu natriuretického peptidu (BNP) srdečními myocyty je ve vztahu k délce trvání ischemie a ke komorovému tlaku a/nebo přetížení. Cílem nedávno publikované studie bylo posoudit vliv dvou typů srdečních operací na hodnoty BNP. Autoři se pokusili porovnat prognostickou výtěžnost hodnot BNP před a po operaci. Otázkou bylo, zda lze využít hodnot BNP k identifikaci rizikových pacientů a k predikci dlouhodobých výsledků po operaci by-passu koronárních arterií (CABG) a po výměně aortální chlopně (AVR).

Byly měřeny hodnoty BNP před operací, časně (24 hodin) a později po operaci (5. den). Současně byly zaznamenávány tzv. velké nežádoucí srdeční příhody (MACE), které se objevily v průběhu 12 měsíců po operaci. K analýze schopnosti predikce BNP výsledků v obou skupinách operací byla použita metoda ROC křivky.

Jednalo se o retrospektivní studii provedenou celkem u 189 pacientů (100 pacientů podstoupilo by-pass koronárních arterií a 89 pak AVR). Celkem bylo zaznamenáno 44 sledovaných srdečních příhod u 34 pacientů (18 %). Předoperační hodnoty BNP se signifikantně lišily mezi oběma skupinami. Po operaci by-passu koronárních artérií došlo k vzestupu BNP až o 431 % po operaci AVR o 100 %. Významný byl nález změn hodnot BNP před operací a časně po operaci ve skupině AVR, které se ukázaly být velmi dobře predikující srdeční nežádoucí příhodu ve sledovaném období. Ve skupině CABG takováto predikce neexistovala. Hodnoty BNP měřené 5. den po operaci měly pro predikci obtíží minimální význam.

Autoři studie uzavírají, že při operacích chlopní bylo měření BNP v jakémkoliv čase přesnou predikční proměnnou ukazující na dlouhodobé výsledky těchto pacientů.

(eza)

Zdroj: Fellahi J. L. et al. The Prognostic Value of B-Type Natriuretic Peptide After Cardiac Surgery: A Comparative Study Between Coronary Artery Bypass Graft Surgery and Aortic Valve Replacement. J Cardiothorac Vasc Anesth. E-publikováno: 27. září 2011; doi:10.1053/j.jvca.2011.07.029