Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Náhrada aortální chlopně u pacientů nad 80 let

Retrospektivní analýza 1193 náhrad aortální chlopně provedených u pacientů nad 80 let ukázala přijatelnou nemocniční mortalitu a určila rizikové faktory, při jejichž kombinaci je vhodné zvážit perkutánní implantaci namísto klasické chirurgické metody.

Náhrada aortální chlopně zajišťuje dobré dlouhodobé přežití a funkční zlepšení. Operace na otevřeném srdci z důvodu aortální stenózy je ale obávaným zákrokem u starších pacientů a řada z nich není k této léčbě indikována jen z důvodu vysokého věku. Tuto situaci by mohla ovlivnit alternativní možnost perkutánní implantace.

Hrudní chirurgové z francouzského Rennes provedli retrospektivní analýzu po sobě následujících náhrad aortální chlopně provedených u osmdesátníků od ledna 2000. Z celkového počtu 1193 zákroků mělo 55 % pacientů nejméně jednu průvodní chorobu a 32 % koronární léze. Ve 22 % případů byla náhrada chlopně spojena s koronární revaskularizací a ve 4 % s jiným zákrokem na srdci.

Celková perioperační mortalita byla 6,9 %, přičemž při samostatné náhradě aortální chlopně činila mortalita 5,5 %, při kombinaci s implantací koronárního bypassu 11,5 %. Autorům se podařilo pomocí univariantní a multivariantní analýzy identifikovat 11 rizikových faktorů souvisejících s horší prognózou: vyšší věk (p < 0,015), respirační insuficienci (p < 0,03), aortální regurgitaci (p < 0,001), urgentní operaci (p < 0,0029), třídu IV klasifikace NYHA (p < 0,0007), pravostranné srdeční selhání (p < 0,03), fibrilaci síní (p < 0,04), opakovanou operaci ((p < 0,02), sníženou ejekční frakci (p < 0,001), ICHS (p < 0,01) a současnou koronární revaskularizaci (p < 0,008).

Tato analýza ukázala přijatelně nízkou perioperační mortalitu pacientů nad 80 let, kteří podstoupí náhradu aortální chlopně z důvodu její stenózy. Individuální rozhodnutí o provedení klasické operace nebo perkutánní implantace chlopně může vycházet z výskytu rizikových faktorů, které se v této analýze podařilo identifikovat.

(zza)

Zdroj: Langanay T, Flécher E, Fouquet O, et al. Aortic Valve Replacement in the Elderly: The Real Life. Ann ThoracSurg 2011(Oct 7). [Epub ahead of print]