Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Papila zrakového nervu – okénko do mozkové mikrocirkulace při operacích s mimotělním oběhem

Při operacích srdce s kardiopulmonálním by-passem dochází i při střední hypotermii ke snížení průtoku krve v papile zrakového nervu, který navíc negativně koreluje s délkou mimotělního oběhu. Měření průtoku krve v papile zrakového nervu by tak mohlo umožnit nahlédnout během těchto operací do mikrocirkulace mozku.

V Řecku proběhla prospektivní observační studie, která hodnotila autoregulační změny mikrocirkulace v papile zrakového nervu během kardiovaskulárních operací s mimotělním oběhem a střední hypotermií. Do studie bylo zařazeno 21 pacientů bez očního postižení. Průtok krve v papile zrakového nervu byl měřen pomocí přenosného očního laser-dopplerovského průtokoměru, který držel vyšetřující v ruce. Měření průtoku bylo zahájeno hned po podání celkové anestezie (1. fáze) a pokračovalo po dosažení nejnižší teploty střední hypotermie v celém průběhu kardiopulmonálního by-passu (2. fáze).

Výsledky ukázaly statisticky významný pokles průměrného průtoku krve papilou zrakového nervu o 32,1 ± 14,5 % (p < 0,0001) ve 2. fázi operace v porovnání s referenčním průtokem v 1. fázi. Navíc byla zjištěna negativní korelace mezi délkou mimotělního oběhu a měřeným průtokem krve v papile zrakového nervu (p = 0,031).

Studie ukázala, že během operace srdce s mimotělním oběhem je možné sledovat autoregulační změny průtoku krve papilou zrakového nervu, které jsou odrazem změn mozkové mikrocirkulace. Výsledky navíc vyzdvihují význam co možná nejkratšího použití kardiopulmonálního by-passu během těchto operací i při střední hypotermii.

(zza)

Zdroj: Nenekidis I., Geiser M., Riva C., et al. Blood flow measurements within optic nerve head during on-pump cardiovascular operations. A window to the brain? Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 May; 12 (5): 718–22. Epub 2011 Feb 5.