Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 233 záznamů z celkového počtu 233, zobrazeny 161. - 170.

 11  12  13  14  15  16  [ 17 ]  18  19  20  21 

Implantace kardiostimulátoru pod antibiotickým krytím
Implantace kardiostimulátorů nebo defibrilátorů patří díky pokrokům v medicíně mezi poměrně banální zákroky. Přesto i při těchto operacích hrozí poměrně velká rizika – pneumotoraxem a syndromem horn...

S krví střídmě
Perioperační transfuze krevních produktů u stabilních pacientů zvyšují riziko úmrtí, selhání ledvin, sepse nebo infekce. To ukazují výsledky nové studie zveřejněné na Kanadském kardiovaskulárním...

Endokarditida – příčiny a rizikové faktory
Infekční endokarditida patří mezi velmi závažné a obávané komplikace všech operací srdce. Jaké jsou její nejčastější příčiny a jaké postupy při řešení tohoto stavu jsou nejvhodnější, zkoumali ve své...

Dilatace ascendentní aorty je spojena s nízkou aktivitou sérové prolidázy
Aneuryzmata aorty patří mezi vážné stavy, které mohou poměrně často skončit i velmi tragicky. Patogeneze vzniku aneuryzmat je velmi široká a zahrnuje mnoho procesů. Podle zjištění tureckých lékařů je...

Arteriální hypertenze zvyšuje riziko demence
V poslední době roste po celém světě počet seniorů, kteří trpí demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Tento nárůst je natolik závažný, že představuje vážnou hrozbu pro seniory z celého světa, ale...

Technika podchlazení při kardiochirurgických operacích u dětí není spojena se zhoršením neurokognitivních funkcí
Vrozené srdeční vady se vyskytují v 8 případech na 1 000 porodů, přičemž jedna třetina postižených dětí vyžaduje časnou intervenci. Původně se předpokládalo, že tyto vrozené vady a jejich léčba...

Projekt FOCUS nachází cestu k bezchybné kardiochirurgii
Je vůbec v kardiochirurgii možné zcela eliminovat lékařská pochybení? Právě tato výzva se stala cílem ambiciózního projektu zvaného FOCUS (Flawless Operative Cardiovascular Unified Systems), jehož...

CT břicha jako screening rizika kardiovaskulárních chorob
Podle výsledků studie prezentované na posteru vystaveném na každoročním setkání členů American College of Cardiology (2010 Scientific Sessions) je kalcifikace břišní aorty prediktorem postižení...

Plasma od dárkyň je lepší
Kardiochirurgičtí pacienti tvoří 20 % všech příjemců krevní plasmy. Ze závěrů studie publikované v únorovém vydání Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery vyplývá, že pacienti po operaci...

Podání natriuretického peptidu během chirurgického výkonu chrání ledviny
Ze závěrů výzkumu japonských vědců publikovaných v Journal of the American College of Cardiology vyplývá, že podání humánního ANP (atrial natriuretic peptide) v průběhu kardiochirurgického výkonu...