Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Implantace kardiostimulátoru pod antibiotickým krytím

Implantace kardiostimulátorů nebo defibrilátorů patří díky pokrokům v medicíně mezi poměrně banální zákroky. Přesto i při těchto operacích hrozí poměrně velká rizika – pneumotoraxem a syndromem horní duté žíly počínaje a pooperační infekcí konče. A právě na minimalizaci rizika infekce se ve své studii, zveřejněné v odborném medicínském periodiku Circulation – Arrhythmia and electrophysiology, zaměřili brazilští vědci.

Studie ze země samby a fotbalu

Ač se běžně předpokládá, že profylaktické podávání antibiotik před operacemi snižuje riziko infekčních komplikací, chtěli tuto hypotézu ověřit ve své studii brazilští vědci z kardiochirurgické kliniky Univerzity v São Paulu.

Do své studie zahrnuli celkem 1 000 pacientů, kteří měli podstoupit implantaci kardiostimulátoru. Pacienti byli náhodně rozděleni do dvou stejně početných skupin, přičemž jedné skupině byl bezprostředně před zákrokem podáván 1 gram cefazolinu i. v. a druhé pak 1 gram placeba. Obě skupiny byly sledovány v desetidenním, měsíčním, čtvrtletním a půlročním intervalu po propuštění. Hodnocena byla jak přítomnost infekce v místě kožního řezu, tak známky systémového rozšíření zánětu. Výsledky byly více než povzbuzující.

Profylaxe zabírá

Jak se podařilo ve studii prokázat, skupina, která byla během zákroku kryta antibiotickou clonou, měla daleko méně případů infekce než skupina užívající placebo. A rozdíl to byl opravdu markantní – incidence infekce dosahovala v intervenované skupině 0,63 % oproti 3,28 % ve skupině kontrolní, což představuje více než pětinásobek!

Jako rizikový faktor vzniku infekce se pak podařilo identifikovat zejména velký pooperační hematom, jehož pomalé odstraňování způsobovalo infekci nejčastěji. Stejný vliv na vznik infekce měla i doba trvání zákroku. Při delší operační době se zvyšovala i pravděpodobnost, že se rána infikuje.

Stará pravda potvrzena

Brazilským vědcům se v popisované studii podařilo potvrdit starou pravdu, že antibiotická clona dokáže snížit riziko vzniku pooperační infekce. Proto by se na profylaktické podávání antibiotik nemělo zapomínat a mělo by se používat tam, kde to situace a zdravotní stav pacienta dovolí.

(kam)

Zdroj: de Oliveira J. C. et al.: Efficacy of antibiotic prophylaxis before the implantation of pacemakers and cardioverter-defibrillators: results of a large, prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2009 Feb; 2 (1): 29–34.