Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

CT břicha jako screening rizika kardiovaskulárních chorob

Podle výsledků studie prezentované na posteru vystaveném na každoročním setkání členů American College of Cardiology (2010 Scientific Sessions) je kalcifikace břišní aorty prediktorem postižení koronárních tepen a celkové mortality. Naproti tomu její absence postižení koronárního řečiště vylučuje.

Tým doktora Stevena Simpsona z Henry Ford Heart and Vascular Institute v Detroitu (USA) analyzoval nativní CT skeny břišní aorty 367 pacientů bez projevů postižení koronárních tepen, kteří však v uplynulých 12 měsících absolvovali koronarografii. Břišní CT byla indikována z různých důvodů, například kvůli bolestem břicha. Vylučovacím kritériem bylo předchozí známé postižení koronárních tepen, akutní infarkt myokardu s elevací ST v době angiografie nebo výkon na břišní aortě v anamnéze.

V průběhu sledování, jehož medián byl 27 měsíců, zemřelo celkem 65 pacientů. Unifaktoriální analýza prokázala, že vyšší míra kalcifikace břišní aorty byla sdružena s vyšší mortalitou. Multifaktorální analýza prokázala, že míra kalcifikace břišní aorty poskytuje další prognostickou informaci ke klinickým proměnným, koronární anatomii a funkci levé komory.

Podle šéfa výzkumného týmu je informace o kalcifikaci břišní aorty z již provedených vyšetření snadno dostupná a kardiologové by k ní měli přihlížet. Neznamená to, že by se nativní CT břicha mělo stát screeningovým vyšetřením ke zjištění kalciového skóre koronárních tepen, ale když už je tato informace dostupná, měla by se využívat.

Další analýza zjistila, že 134 pacientů mělo obstruktivní postižení koronárních tepen. Pacienti s tímto postižením byli v porovnání s ostatními vyššího věku, častěji trpěli hypertenzí, diabetem, hypercholesterolémií a častěji užívali kyselinu acetylsalicylovou a statiny. Skóre kalcifikace břišní aorty bylo u těchto pacientů signifikantně vyšší.

Na druhou stranu pouze 7 z 62 pacientů s nulovým skóre kalcifikace břišní aorty vykazovalo angiografické známky postižení koronárních tepen. Predikční schopnost zjištěné kalcifikace břišní aorty pro postižení koronárního řečiště měla senzitivitu 96 % a specificitu 31 %.

Autoři přesto upozorňují, že před obecným přijetím vyšetření jako metody stratifikace rizika musí být jejich závěry ověřeny na větším souboru zahrnujícím i pacienty se sníženým rizikem.

(raf)

Zdroj: Simpson, S. et al.: The Incremental Prognostic Value of Abdominal Aortic Calcifications in Patients with Coronary Artery Disease. American College of Cardiology 2010 Scientific Sessions, Atlanta, Georgia, USA. Prezentováno dne 14. 3. 2010.