Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Dilatace ascendentní aorty je spojena s nízkou aktivitou sérové prolidázy

Aneuryzmata aorty patří mezi vážné stavy, které mohou poměrně často skončit i velmi tragicky. Patogeneze vzniku aneuryzmat je velmi široká a zahrnuje mnoho procesů. Podle zjištění tureckých lékařů je jedním z faktorů zřejmě i snížená sérová aktivita enzymu prolidázy. Výsledky svého zkoumání shrnuli lékaři v článku, který vyšel na jaře 2010 v odborném lékařském časopise The Tohoku journal of experimental medicine.

Když vazivo slábne

Základním faktorem vniku aneuryzmatu aorty je nedokonalá funkce vaziva cévní stěny. Ta může vzniknout jak při jeho tvorbě, tak i postupnou degradací. Jak ale zjistili turečtí vědci, slabost vaziva může způsobovat nedokonalé zrání kolagenu z důvodu snížené aktivity enzymu prolidázy.

Prolidáza je sérový enzym, který katalyzuje hydrolýzu imidové vazby α-karboxylovou skupinou a prolinem nebo hydroxyprolinem. Uplatnění tak nachází například při biosyntéze kolagenu, který je základním stavebním kamenem všech vazivových tkání. Jeho poškození tak může vést k dilataci aorty a kvůli hypertenzi následně i ke vzniku aneuryzmatu.

Jak studie probíhala

Turečtí lékaři z kardiologického oddělení istanbulské Kartal Kosuyolu Yuksek Ihtisas Heart-Education and Research Hospital do své studie zahrnuli celkem 80 pacientů, kteří byli na jejich oddělení přijati pro diagnózu hypertenze a bolesti na hrudi. Byl u nich porovnán jak průměr ascendentní aorty pomocí echokardiografického vyšetření, tak i sérová aktivita prolidázy.

Probandi byli rozděleni podle průměru ascendentní aorty do třech kategorií. První skupina o 20 pacientech měla průměr aorty do 3,7 cm, ve druhé, čítající 36 pacientů, byl průměr do 4,3 cm a v poslední (o 24 pacientech) pak byl průměr aorty větší než 4,4 cm. Jako kontroly sloužili pacienti bez aortální dilatace. Hodnocena pak byla korelace mezi sérovými aktivitami prolidázy v jednotlivých skupinách a přítomností a závažností aneuryzmat ascendentní aorty. Výsledky byly překvapivé.

Méně prolidázy, větší riziko

Jak se ve studii podařilo prokázat, aktivita sérové prolidázy byla výrazně vyšší u pacientů bez aortální dilatace. S postupným rozšiřováním průměru aorty se pak úměrně snižovala i prolidázová aktivita. Proto by měla být prolidázová aktivita sledována u rizikových pacientů, aby se mohly případné kardiovaskulární komplikace včas řešit.

(kam)

Zdroj: Akcakoyun M. et al.: Dilatation of the ascending aorta is associated with low serum prolidase activity. Tohoku J Exp Med. 2010; 220 (4): 273–7