Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Projekt FOCUS nachází cestu k bezchybné kardiochirurgii

Je vůbec v kardiochirurgii možné zcela eliminovat lékařská pochybení? Právě tato výzva se stala cílem ambiciózního projektu zvaného FOCUS (Flawless Operative Cardiovascular Unified Systems), jehož autorem je společnost kardioanesteziologů (SCA).

Projekt FOCUS probíhá pod vedením doktora Petera Pronovosta, profesora anesteziologie na Johns Hopkins University School of Medicine, který je mezinárodně uznávaným odborníkem v hledání praktických řešení vedoucích ke zlepšení bezpečnosti pacientů vyžadujících intenzivní péči. Doktor Pronovost dal dohromady tým expertů z různých oborů včetně sociologie, psychologie a klinické medicíny, s cílem sjednotit úsilí vedoucí k identifikaci rizik spojených s kardiochirurgickými výkony. Důležitá je také spolupráce s jinými klíčovými zainteresovanými stranami, jako jsou asociace sálových sester, společnosti hrudních chirurgů či odborníků pro mimotělní technologie.

Tým pracovníků projektu FOCUS shromažďuje údaje přímým sledováním postupů v pilotní studii probíhající v pěti nemocnicích, které souhlasily s komplexní analýzou péče poskytované na jejich kardiochirurgických operačních sálech. Po identifikaci potenciálních rizik jsou za použití rychle se rozvíjejících bezpečnostních vědeckých metod určovány možnosti snížení těchto rizik. Nejambicióznějším aspektem projektu je pak vytvoření externího hodnotícího procesu jednotlivých použitých přístupů.

Nedávno bylo dokončeno první pozorování a shromažďování dat. Předběžné analýzy popisují získaná data jako spolehlivá, přičemž první zprávy budou zveřejněny již v tomto roce. Doktor Steven N. Konstadt, předseda SCA, uvedl: „Výzkumný projekt FOCUS je nejnovějším projevem závazku SCA směrem k bezpečnosti pacientů. Je velmi pravděpodobné, že nám tento průkopnický projekt již brzy ukáže cestu, jak reálně usnadnit peroperační komunikaci, jak snížit selhání lidského faktoru, a zlepšit tak péči o pacienty.“

(mik)

Zdroj: Anesth Analg 2010;110:283-287.
doi:10.1213/ANE.0b013e3181c920cc