Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Plasma od dárkyň je lepší

Kardiochirurgičtí pacienti tvoří 20 % všech příjemců krevní plasmy. Ze závěrů studie publikované v únorovém vydání Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery vyplývá, že pacienti po operaci srdce, kterým byla podána plasma od dárců ženského pohlaví, prospívají lépe než příjemci mužské plasmy.

Ženy vs. muži?

Americká Asociace krevních bank (AABB) v roce 2006 doporučila, aby plasma užívaná ke krevním převodům pocházela výhradně od dárců mužského pohlaví. Cílem tohoto doporučení bylo snížit incidenci potransfuzního poškození plic (TRALI – transfusion-related acute lung injury). TRALI je relativně vzácné postižení, vyskytuje se přibližně v 1 případu na 3000 transfuzí. Přesto každoročně zapříčiní přibližně 200 úmrtí a je příčinou asi poloviny úmrtí vzniklých prokazatelně v souvislosti s transfuzí.

Předchozí výzkum prokázal, že vysoké procento fatálních případů TRALI představují jedinci, kterým byla podána plasma od ženských dárců obsahující protilátky vzniklé pravděpodobně v průběhu gravidity.

Krevní banky přijaly doporučení AABB a zdálo se, že opatření přineslo kýžený efekt. Z údajů americké FDA vyplývá, že v roce 2008 došlo k poklesu úmrtí způsobených TRALI na 35 % všech úmrtí spojených s transfuzemi.

Nová studie se však zaměřila na záznamy z období před implementací opatření a došla k zajímavým závěrům. Pacienti po kardiochirurgických výkonech prospívali lépe, jestliže jim byla podána krev od dárců ženského pohlaví.

Na pohlaví záleží?!

Porovnáním záznamů 390 párů pacientů, kteří si odpovídali počtem podaných transfuzních jednotek a chirurgickými charakteristikami, vědci zjistili, že skupina příjemců ženské plasmy vykazovala incidenci plicní dysfunkce 5,9 % na rozdíl od 10,8 % ve skupině, které byla podána plasma od dárců mužského pohlaví. V „ženské“ skupině bylo i méně komplikací – podíl pacientů, kteří zemřeli nebo byli hospitalizováni déle než 10 dnů, dosáhl 9 % na rozdíl od „mužské“ skupiny, kde vyšplhal až na 16,4 %.

Obě skupiny vykazovaly podobné dlouhodobé přežívání

Studie se nezaměřovala na problematiku samotného TRALI a sami autoři zdůrazňují, že jejich závěry nemohou podpořit ani vyvrátit opodstatněnost opatření vylučujícího ženské dárce plasmy. Výzkum probíhal retrospektivně, což zvyšuje pravděpodobnost vlivu neznámých faktorů.

Zveřejněné výsledky však mohou vzbudit zájem o prozkoumání neočekávaných dopadů současného přístupu na výsledky kardiochirurgických výkonů. K zodpovězení všech otázek je třeba dalšího výzkumu.

(raf)

Zdroj: The relationship of plasma transfusion from female and male donors with outcome after cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. Publikováno online před tiskem 11. února 2010. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2009.12.035