Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Technika podchlazení při kardiochirurgických operacích u dětí není spojena se zhoršením neurokognitivních funkcí

Vrozené srdeční vady se vyskytují v 8 případech na 1 000 porodů, přičemž jedna třetina postižených dětí vyžaduje časnou intervenci. Původně se předpokládalo, že tyto vrozené vady a jejich léčba zvyšují pravděpodobnost výskytu neurologické poruchy u těchto pacientů.

Při operacích vrozených srdečních vad se někdy používá technika hlubokého podchlazení (deep hypothermic circulatory arrest – DHCA). Metoda DHCA má zejména ty výhody, že zajistí přehledné operační pole, což usnadní dosažení nejlepšího výsledku operace za současného zkrácení času mimotělního oběhu. Během operace dochází také k omezení průtoku krve mozkem, ale chlazení má protektivní účinek, neboť snižuje metabolismus, a to nejen mozku, ale i ostatních tkání.

Podle kardiochirurgů z dětské nemocnice ve Philadelphii, kteří své poznatky prezentovali na letošním každoročním setkání hrudních chirurgů ve Fort Lauderdale na Floridě, nemá DHCA negativní vliv na jazykovou schopnost, pozornost ani další neurokognitivní schopnosti u dětí.

Lékaři hodnotili děti, u kterých bylo použito DHCA při kardiochirurgickém výkonu v minulosti, a to z hlediska vývoje nervové soustavy. V prospektivní studii byl hodnocen polymorfizmus apolipoproteinu E a vývoj nervových funkcí. Všechny děti podstoupily ve čtyřech letech formální testování z hlediska nervového vývoje.

Testování vývoje nervové soustavy bylo dokončeno u 238 z 307 pacientů. U 92 pacientů bylo použito DHCA. Ukázalo se, že užití DHCA nepredikuje horší výkonnost v žádné testované oblasti vývoje nervové soustavy. Výsledky naznačují, že význačnými prediktory horších výsledků jsou zejména socioekonomický stav, nutnost předoperační mechanické ventilace, nižší věk a fyzická vyspělost dětí v době první operace.

Závěrem autoři konstatují, že selektivní užití DHCA během kardiochirurgických operací pro vrozené srdeční vady (kromě obstrukce aorty) u malých dětí usnadňuje provedení samotné operace a není spojeno se zhoršením vývoje nervové soustavy při testování ve čtyřech letech věku.

(jos)

Zdroj: J. Maxwell Chamberlain Lecture at the annual meeting of the Society of Thoracic Surgeons in Fort Lauderdale, Fla., January 26, 2010.