Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Podání natriuretického peptidu během chirurgického výkonu chrání ledviny

Ze závěrů výzkumu japonských vědců publikovaných v Journal of the American College of Cardiology vyplývá, že podání humánního ANP (atrial natriuretic peptide) v průběhu kardiochirurgického výkonu zabraňuje dočasnému poškození renálních funkcí, které se objevuje u pacientů po operaci s použitím mimotělního oběhu.

Multicentrické randomizované studie se účastnilo 504 pacientů, kteří podstoupili chirurgickou revaskularizaci myokardu v mimotělním oběhu. Všichni měli při vstupu do studie normální funkci ledvin. Skupina, které byl podán hANP (0,02 mikrogramu/kg/min), vykazovala v porovnání s kontrolní skupinou (podán jen fyziologický roztok) v prvním týdnu po výkonu signifikantně nižší hladinu sérového kreatininu, vyšší hladinu kreatininu v moči a vyšší clearance kreatininu. Skupina léčená hANP navíc vykazovala signifikantně nižší výskyt pooperačních komplikací a kratší dobu hospitalizace.

Nebyl pozorován žádný rozdíl v mortalitě obou skupin.

Podle uspořádání studie byla dávka intravenózně podávaného hANP snížena na polovinu po zahájení perorální medikace a po 12 hodinách nato bylo podávání zcela zastaveno. Průměrná doba podávání byla 2,23 dne (2,80 dne v kontrolní skupině).

Humánní ANP produkovaný stěnou srdečních síní má vazodilatační a natriuretické účinky. Inhibuje renin-angiotenzin-aldosteronový systém, čehož se využívá v léčbě srdečního selhání a akutního infarktu myokardu.

V době publikace výsledků studie byl hANP schválen pro užití v humánní medicíně pouze v Japonsku. Vědci však upozorňují, že v západních zemích dostupný BNP (brain natriuretic peptide) také pozitivně ovlivňuje renální dysfunkci a snižuje riziko pooperačních komplikací u kardiochirurgických výkonů. Ačkoliv zatím neproběhla žádná oficiální srovnávací studie, zdá se, že hANP má kratší eliminační poločas než BNP a jeho použití tak může být bezpečnější.

(raf)

Zdroj: J Am Coll Cardiol 2009;54:1058-1064.