Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

S krví střídmě

Perioperační transfuze krevních produktů u stabilních pacientů zvyšují riziko úmrtí, selhání ledvin, sepse nebo infekce. To ukazují výsledky nové studie zveřejněné na Kanadském kardiovaskulárním kongresu.

Studie, kterou představil student medicíny Robert Riddell (Dalhouse University, Halifax, NS), byla provedena v Maritime Heart Center v Halifaxu u 3 842 pacientů, kteří podstoupili všechny typy operace srdce. Pacienti byli rozděleni do čtyř skupin: první nedostala žádnou transfuzi, druhá dostala krevní produkty v průběhu operace, třetí je dostala během 48 hodin po operaci a čtvrtá 48 a více hodin po operaci.

Po upravení výchozích rozdílů zahrnujících předoperační selhání ledvin, ejekční frakci, pohlaví, věk a typ operace logistická regrese prokázala, že podání krevních produktů dramaticky zvýšilo morbiditu a mortalitu pacientů v porovnání s pacienty, kteří žádný krevní produkt nedostali.

„Když k smrti krvácíte, potřebujete krev. Ale jakmile jste jednou stabilní a anemičtí, už to tak jasné není,“ udává důvod pro studii ředitel výzkumu divize srdečních operací Maritime Heart Center Dr. Jean-Francois Legare.

Předchozí výzkum, zveřejněný v Heartwire, prokázal poškození u některých operovaných pacientů, ale výzkum v Halifaxu byl první, který se zaměřil výhradně na stabilizované pacienty, jimž nehrozilo vykrvácení, uvedl Legare. Dále zmínil Kanadu, kde přes existující směrnice, které upravují podávání krevních produktů, je množství podávané stabilizovaným pacientům odlišné centrum od centra. „Vnímání je takové, že anemický pacient by měl dostat krev. Ale studie ukazuje, že musíme být mnohem razantnější v omezení podávání krve.“

Zároveň také navrhuje, aby centra přehodnotila svoje postupy při náběru krve od pacientů pro diagnostické testy tak, aby potřeby krevních náhrad byly nižší.

(zep)

Zdroj: Reed Miller: Blood Products Should Be Used Conservatively in Heart-Surgery Patients, Trial Show, Canadian Cardiovascular Society (CCS) Congress 2009