Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Endokarditida – příčiny a rizikové faktory

Infekční endokarditida patří mezi velmi závažné a obávané komplikace všech operací srdce. Jaké jsou její nejčastější příčiny a jaké postupy při řešení tohoto stavu jsou nejvhodnější, zkoumali ve své retrospektivní studii turečtí vědci z kardiologického oddělení Florence Nightingale Hospital, působící při Istanbul Bilim University. Své výsledky pak publikovali v tureckém odborném medicínském periodiku.

68 pacientů v deseti letech

Studie tureckých lékařů byla navržena jako retrospektivní a měla zodpovědět na otázky, jaké jsou nejčastější příčiny nákazy s ohledem na typ kardiochirurgické operace a jaká je při této diagnóze úmrtnost.

Do studie probíhající v letech 1997 až 2007 bylo zahrnuto celkem 68 pacientů, 40 mužů a 28 žen s průměrným věkem 51 let, u kterých byla diagnostikována infekční endokarditida. Nejčastěji se endokarditidu podařilo diagnostikovat u pacientů, kteří podstoupili náhrady srdečních chlopní. Pacienti s biologickou chlopní tvořili celkem 41,2 % diagnostikovaných případů (28 pacientů), pacienti s umělou chlopní pak 55,9 % (38 pacientů). Pouhé dva případy infekční endokarditidy připadaly na pacienty s kardiostimulátorem. U 19 infikovaných se podařilo prokázat nozokomiální přenos infekce.

Revmatická choroba srdeční, nejčastější rizikový faktor

Jak se podařilo tureckým lékařům dokázat, nejčastějším rizikovým faktorem pro vznik infekční endokarditidy byla revmatická choroba srdeční. Nejčastějším patogenem pak byly stafylokoky.

Infekční endokarditida se u většiny pacientů neobešla bez komplikací. Alespoň jednu komplikaci totiž lékaři popsali u 67,7 % (46) pacientů, přičemž nejčastější bylo (55,9 %) městnavé srdeční selhání.

Co se mortality týče, daleko větší procento úmrtí bylo zaznamenáno u pacientů s nozokomiální infekcí, kde na následky endokarditidy zemřelo 57,9 % pacientů ve srovnání s 12,2 % úmrtí u ostatních pacientů.

Infekční endokarditida je velmi vážná komplikace, a je proto třeba s ní vždy počítat. Její nejčastější predispoziční faktor je revmatická choroba srdeční, nejčastějšími patogeny pak stafylokoky. Nejnebezpečnější jsou nozokomiální infekce.

(kam)

Zdroj: Tuğcu A. et al.: Clinical spectrum, presentation, and risk factors for mortality in infective endocarditis: a review of 68 cases at a tertiary care center in Turkey, Turk Kardiyol Dern Ars. 2009 Jan; 37 (1): 9–18