Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Arteriální hypertenze zvyšuje riziko demence

V poslední době roste po celém světě počet seniorů, kteří trpí demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Tento nárůst je natolik závažný, že představuje vážnou hrozbu pro seniory z celého světa, ale dokonce se začíná mluvit i o epidemiologickém šíření těchto chorob. Jak ve svém souhrnném článku popsali singapurští lékaři, velkou roli ve vzniku demence v seniu hraje i arteriální hypertenze.

Má Alzheimerova choroba spojitost s vaskulární demencí?

Alzheimerova choroba a seniorská demence jsou velkým strašákem mnoha starých lidí a také celého zdravotnického systému. Náklady na jejich terapii totiž nejsou zanedbatelné a neustále se kvůli nárůstu popsaných případů zvětšují.

V poslední době se začíná spekulovat i o možné souvislosti mezi Alzheimerovou chorobou, vaskulární demencí, diabetem II. typu a arteriální hypertenzí. V několika provedených studiích se podařilo prokázat spojitost mezi arteriální hypertenzí a vznikem demence. Toto riziko se navíc velmi zvyšuje, pokud se k arteriální hypertenzi připojuje i diabetes mellitus II. typu. Proto lze obecně podle lékařů tvrdit, že zdravé srdce je i základem pro správné prokrvení mozku a tím i snížení rizika vzniku arteriální demence.

Léčba hypertenze je navíc oproti léčbě vaskulární demence nebo Alzheimerovy choroby daleko méně nákladná. Kromě toho lze také vzniku hypertenze velmi účinně předcházet, a to například omezením stresu, změnou životního stylu, zřeknutím se kouření atd. Podobné to je i u diabetu II. typu, který je nejčastěji způsoben právě nezdravým životním stylem.

Zdravé srdce, zdravý mozek?

Proto se jako vhodná prevence vzniku seniorské demence nabízí právě přenesená prevence přes zdravý kardiovaskulární systém. Lékaři by tedy na své starší pacienty měli apelovat s dodržováním zásad zdravého životního stylu a jako jedny z prvních komorbidit by měli léčit právě hypertenzi a diabetes mellitus. Přispěje to totiž nejen ke zlepšení fyzického stavu pacienta, ale díky lepšímu prokrvování mozku i ke zlepšení jeho psychické kondice.

(kam)

Zdroj: Kumari U. et al.: Cardiovascular dementia – a different perspective., Open Biochem J. 2010 Mar 26; 4: 29–52.