Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 233 záznamů z celkového počtu 233, zobrazeny 21. - 30.

 1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11 

Vliv funkce pravé komory na výsledky operací mitrální chlopně
Zhoršená funkce pravé srdeční komory je u pacientů se srdečním selháním spojena se špatnými výsledky. Dosud bylo publikováno relativně málo studií, které by analyzovaly prognostický význam funkce...

Fyzické cvičení snižuje výskyt hypertenze u pacientů s rodinným výskytem nemoci
Již před 40 lety lékaři zjistili, že existuje silné pouto mezi množstvím pohybu a rozvojem systémové arteriální hypertenze. V dnešní době stále přibývá obyvatel se zoufale nízkou denní fyzickou...

Postižení mitrální chlopně revmatickou nemocí – možnosti řešení
Řešení postižení mitrální chlopně u pacientů s revmatickou nemocí je zpravidla možné dvojí – metodou opravy chlopně či její výměnou. Zkušenost lékařů z novozélandského Aucklandu ukazuje, že mitral...

U závažné asymptomatické aortální stenózy je přínosem časná náhrada chlopně
Metaanalýza publikovaných studií ukázala významně lepší klinické výsledky a delší přežití při časné náhradě chlopně u pacientů se závažnou asymptomatickou aortální stenózou v porovnání s pacienty, u...

Parametry ovlivňující riziko krvácení a nutnost transfuze při operaci s mimotělním oběhem
Němečtí autoři identifikovali parametry hemostázy, podle kterých je možné vytipovat pacienty se zvýšeným rizikem krvácení a nutností podání transfuzí při operaci s mimotělním oběhem. Pacienty se zv...

Kompletní revaskularizace je nejlepším řešením vícečetného postižení koronárních tepen
V Journal of American College of Cardiology bude publikována metaanalýza porovnávající výsledky úplné a neúplné koronární revaskularizace u pacientů s vícečetným postižením koronárních tepen (MVD). ...

Kardiologická rehabilitace je stejně přínosná a bezpečná po transkatetrální i po chirurgické náhradě aortální chlopně
Porovnání funkční kapacity pacientů starších 80 let, kteří podstoupili transkatetrální (TAVI) a chirurgickou náhradu aortální chlopně z důvodu stenózy, ukázalo srovnatelný přínos a bezpečnost...

Vysoce senzitivní troponin T jako prognostický marker u operační náhrady aortální chlopně
Aortální stenóza (AS) patří mezi rizikové faktory náhlé srdeční smrti. Vzhledem k současné dostupnosti měření troponinu T vysoce senzitivní metodou (hs-TnT) a výsledků řady studií ukazujících, že hs...

Riziko kardiologických onemocnění roste po radioterapii malignity prsu
V průběhu radioterapie nádorů mammy bývá ionizujícímu záření doprovodně exponován rovněž srdeční sval. A právě tato expozice podle nedávno provedené britské studie prokazatelně zvyšuje riziko akutní...

První výsledky transkatetrální implantace balonem expandované aortální chlopně Sapien 3
Náhrada aortální chlopně transkatetrálním přístupem je již více než deset let obecně akceptovanou metodou pro léčbu těžké aortální stenózy. Cílem studie kanadských autorů bylo prokázat proveditelnos...