Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Parametry ovlivňující riziko krvácení a nutnost transfuze při operaci s mimotělním oběhem

Němečtí autoři identifikovali parametry hemostázy, podle kterých je možné vytipovat pacienty se zvýšeným rizikem krvácení a nutností podání transfuzí při operaci s mimotělním oběhem.

Pacienty se zvýšeným rizikem krvácení při operaci s mimotělním oběhem lze vyhledat podle standardizované historie krvácení. Prediktorem pooperačního krvácení a nutnosti podání trombocytární masy je ADP-indukovaná agregace trombocytů, měřená impedanční agregometrií (MEA). Agregace trombocytů indukovaná kyselinou arachidonovou (měřená MEA) a předoperační hladina hemoglobinu jsou ukazateli zvýšeného rizika nutnosti podání erytrocytární masy. Perioperační ztrátu krve ovlivňuje počet dní před operací, kdy byla vysazena léčba kyselinou acetylsalicylovou.

K těmto závěrům došla prospektivní studie se 104 pacienty, kteří podstoupili operaci s mimotělním oběhem. K identifikaci souvislostí mezi parametry hemostázy a rizikem krvácení/nutností transfuzí byla použita mnohočetná lineární regresní analýza a logistický regresní model. Výsledky byly publikovány v červnu 2013 v časopise Transfusion.

Zhodnocení uvedených faktorů hemostázy umožní lékařům připravit se na pravděpodobnou nutnost podání krevních derivátů u jednotlivých pacientů podstupujících operaci s mimotělním oběhem.

(zza)

Zdroj: Emeklibas N., Kammerer I., Bach J., et al. Preoperative hemostasis and its association with bleeding and blood component transfusion requirements in cardiopulmonary bypass surgery. Transfusion. 2013 Jun; 53 (6): 1226–34; doi: 10.1111/j.1537-2995.2012.03885.x. Epub 2012 Aug 31.