Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Kardiologická rehabilitace je stejně přínosná a bezpečná po transkatetrální i po chirurgické náhradě aortální chlopně

Porovnání funkční kapacity pacientů starších 80 let, kteří podstoupili transkatetrální (TAVI) a chirurgickou náhradu aortální chlopně z důvodu stenózy, ukázalo srovnatelný přínos a bezpečnost rehabilitačního kardiologického programu u obou skupin pacientů.

TAVI se dnes ve velké míře používá u starších pacientů a u pacientů s průvodními chorobami. Italští autoři se pokusili doplnit chybějící údaje o přínosu časné rehabilitace po tomto zákroku u pacientů starších 80 let. Ve své studii porovnali výsledky rehabilitačního programu založeného na fyzické zátěži u 78 po sobě následujících pacientů s TAVI z nejvyšší věkové kategorie s 80 věkově odpovídajícími pacienty po chirurgické implantaci aortální chlopně. Hodnotili funkční kapacitu pomocí 6minutového testu chůze na začátku a na konci rehabilitačního programu, případně provedli také kardiopulmonální zátěžový test.

Délka rehabilitačního programu byla u obou skupin pacientů srovnatelná. Jak lze předpokládat, pacienti ve skupině s TAVI měli častější průvodní choroby. V žádné skupině nedošlo během rehabilitačního programu k závažným komplikacím. Rehabilitace zvýšila soběstačnost a pohyblivost u všech pacientů a všichni byli na konci rehabilitačního programu schopni chůze maximálně s pomocí hůlky. U pacientů, u nichž bylo možné provést 6minutový test chůze, resp. kardiopulmonální zátěžový test, se mezi skupinou s TAVI a s chirurgickou implantací chlopně překonaná vzdálenost (273 vs. 294 m, p = 0,42) ani funkční kapacita (vrcholová VO2 12,5 vs. 13,9 ml/kg/min, p = 0,16) významně nelišily.

Tato právě publikovaná studie ukázala, že kardiologická rehabilitace po TAVI je u pacientů starších 80 let vhodným, bezpečným a přínosným postupem, který zvyšuje nezávislost, pohyblivost a funkční kapacitu pacientů.

(zza)

Zdroj: Russo N., Compostella L., Tarantini G., et al. Cardiac rehabilitation after transcatheter versus surgical prosthetic valve implantation for aortic stenosis in the elderly. Eur J Prev Cardiol. 2013 Jun 11. [Epub ahead of print]