Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

U závažné asymptomatické aortální stenózy je přínosem časná náhrada chlopně

Metaanalýza publikovaných studií ukázala významně lepší klinické výsledky a delší přežití při časné náhradě chlopně u pacientů se závažnou asymptomatickou aortální stenózou v porovnání s pacienty, u nichž byla operace provedena až po rozvoji příznaků.

V současné době je u pacientů se závažnou asymptomatickou stenózou aorty běžným postupem vyčkat s provedením náhrady chlopně až po rozvoji příznaků. Některé observační studie ukázaly lepší výsledky při časně provedené náhradě aortální chlopně (AVR). Randomizované kontrolované studie porovnávající výsledky časné a pozdní AVR u závažné asymptomatické aortální stenózy ovšem neexistují.

V červnu 2013 byla publikována metaanalýza studií z databáze PubMed věnovaných léčbě asymptomatické aortální stenózy. Zařazeny byly 4 observační studie zahrnující celkem 976 pacientů. Porovnání klinických výsledků léčby a délky přežití vyznělo vysoce statisticky významně ve prospěch časně provedené operace ještě před rozvojem příznaků.

Na základě metaanalýzy dosavadních observačních studií by měla být u pacientů se závažnou asymptomatickou stenózou aorty upřednostňována časná náhrada chlopně provedená ještě před rozvojem příznaků před konzervativní léčbou a odkládáním operace až po rozvoji příznaků.

(zza)

Zdroj:  Zhao Y., Owen A., Henein M. Early valve replacement for aortic stenosis irrespective of symptoms results in better clinical survival: A meta-analysis of the current evidence. Int J Cardiol. 2013 Jun 12; pii: S0167-5273(13)01017-6; doi: 10.1016/j.ijcard.2013.05.089. [Epub ahead of print]