Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Vysoce senzitivní troponin T jako prognostický marker u operační náhrady aortální chlopně

Aortální stenóza (AS) patří mezi rizikové faktory náhlé srdeční smrti. Vzhledem k současné dostupnosti měření troponinu T vysoce senzitivní metodou (hs-TnT) a výsledků řady studií ukazujících, že hs-TnT je markerem mortality u kardiovaskulárních chorob, byla japonskými autory provedena studie u pacientů s AS. Cílem této studie bylo zhodnocení, zda může být vysoce senzitivní stanovení troponinu T prognostickým markerem z hlediska výsledků operační terapie AS.

Třicet mužů a třicet žen s AS (průměrný věk 68,7 ± 9,6 roku) prodělalo chirurgickou náhradu aortální chlopně po srdeční katetrizaci a echokardiografickém zhodnocení AS. Závažné kardiovaskulární příhody (MACE) byly definovány jako kompozitní příhody srdečního selhání, fatální arytmie a úmrtí z veškerých příčin.

Pacienti byli sledováni po 922 ± 800 dní. Průměrná ejekční frakce levé komory byla 60,0 ± 1,8 %. Průměrná plocha aortální chlopně byla 0,61 ± 0,03 cm2. MACE byly identifikovány u 11 pacientů včetně 5 případů náhlých srdečních smrtí. Pacienti byli rozděleni do tří skupin dle percentilů plazmatické koncentrace hs-TnT. Byl zjištěn statisticky signifikantní rozdíl ve frekvenci MACE mezi jednotlivými skupinami pomocí Kaplan-Meierovy křivky (log-rank test; χ2 = 13,0; p = 0,002). Analýza pomocí Coxova modelu proporcionálního rizika, ve které byly mezi explanatorní proměnné pro MACE zařazeny věk, pohlaví, tercil hs-TnT a odhad glomerulární filtrace, odhalila právě tercil hs-TnT jako signifikantní prediktor MACE (poměr rizik 3,71; p = 0,03).

Hs-TnT byl shledán jako možný prognostický marker u pacientů po operační náhradě aortální chlopně.

(onse)

Zdroj: Saito T., Hojo Y., Hirose M. Ikemoto T., Katsuki T., Kario K. High-sensitivity troponin T is a prognostic marker for patients with aortic stenosis after valve replacement surgery. J Cardiol. 2013 Mar 5; doi: pii: S0914-5087(13)00041-5.