Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Riziko kardiologických onemocnění roste po radioterapii malignity prsu

V průběhu radioterapie nádorů mammy bývá ionizujícímu záření doprovodně exponován rovněž srdeční sval. A právě tato expozice podle nedávno provedené britské studie prokazatelně zvyšuje riziko akutních koronárních příhod v budoucnosti.

Vědci analyzovali data 2 168 žen, které podstoupily mezi léty 1958 a 2001 radioterapii pro prsní malignitu. 963 z těchto žen následně prodělalo akutní koronární příhodu (infarkt myokardu, nutnost koronární revaskularizace či úmrtí v důsledku ischemické choroby srdeční), přičemž 44 % z těchto příhod proběhlo do 10 let po stanovení onkologické diagnózy, 33 % v období 10–19 let od tohoto momentu a 23 % o více než 20 let později. U žen s tumorem v levém prsu byla odhadovaná průměrná dávka radiace pro oblast srdce 6,6 Gy, u žen s malignitou na pravé straně 2,9 Gy.

Z výsledků studie mimo jiné vyplynulo, že riziko náhlé srdeční příhody v souvislosti s radioterapií je vyšší, pokud je tato cílena na levý prs. Každý nárůst dávky záření o 1 Gy byl asociován s nárůstem rizika pozdější akutní koronární příhody o 7,4 %. V porovnání s kontrolní skupinou, jež nebyla záření vystavena, je riziko této kardiologické příhody o 10 % vyšší při užití dávky menší než 2 Gy, o 30 % u dávky 2–4 Gy, o 40 % u dávky 5–9 Gy a o 116 % u dávky 10 Gy a vyšší. Zvýšené riziko podle vědců přetrvává více než 20 následujících let po stanovení diagnózy tumoru.

Absolutní riziko rozvoje ischemické choroby srdeční pro nemocné, které byly léčeny radioterapií, pochopitelně nepříznivě ovlivňují již neexistující rizikové faktory vč. pozitivní kardiologické anamnézy. Ty by proto neměly být při stanovení typu onkologické terapie a plánované dávky záření zcela opomenuty.

(veri)

Zdroj: Risk of Ischemic Heart Disease in Women after Radiotherapy for Breast Cancer: Sarah C. Darby, Ph.D., Marianne Ewertz, D.M.Sc., Paul McGale, Ph.D., Anna M. Bennet, Ph.D., Ulla Blom-Goldman, M.D., Dorthe Brønnum, R.N., Candace Correa, M.D., David Cutter, F.R.C.R., Giovanna Gagliardi, Ph.D., Bruna Gigante, Ph.D., Maj-Britt Jensen, M.Sc., Andrew Nisbet, Ph.D., Richard Peto, F.R.S., Kazem Rahimi, D.M., Carolyn Taylor, D.Phil., and Per Hall, Ph.D. N Engl J Med 2013; 368: 987–998. March 14, 2013. DOI: 10.1056/NEJMoa1209825