Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Fyzické cvičení snižuje výskyt hypertenze u pacientů s rodinným výskytem nemoci

Již před 40 lety lékaři zjistili, že existuje silné pouto mezi množstvím pohybu a rozvojem systémové arteriální hypertenze. V dnešní době stále přibývá obyvatel se zoufale nízkou denní fyzickou aktivitou. Pokud přidáme nezdravé stravování, vzniká smrtící koktejl výrazně zkracující život člověka. Přitom podle výsledků nové studie lze snížit incidenci arteriální hypertenze pouhým zvýšením kardiorespirační zdatnosti.

Metody studie

Výzkum se uskutečnil na Cooper Clinic v Dallasu, přičemž se do studie, která probíhala v letech 1988–2005, zapojilo celkem 6 278 pacientů ve věku 20–80 let. Vzorek se skládal téměř výhradně z pacientů europoidní rasy, ze střední ekonomické vrstvy a bez kardiovaskulárních onemocnění (včetně arteriální hypertenze), nádorového bujení a diabetu. Pro hodnocení kardiorespirační zdatnosti byl použit modifikovaný Balkeho zátěžový test, podle něhož byly sestaveny tři kategorie fyzické zdatnosti: nízká, střední a vysoká. V rodinné anamnéze lékaři kladli velký důraz na výskyt arteriální hypertenze v rodině.

Výsledky studie

Celkový vzorek zahrnoval především muže (76,1 %) středního věku (44,7 ± 8,7 roku), s vyšším BMI, nekuřáků, s poměrně vysokou fyzickou aktivitou. Skupina pacientů s rodinnou anamnézou hypertenze byla mladší, s vyšším tlakem krve a nižší kardiorespirační zdatností. Z celkového počtu 6 278 pacientů se rozvinula arteriální hypertenze v 1 545 případech s průměrnou dobou rozvoje 4,7 roku, 33 % z těchto pacientů mělo pozitivní anamnézu na rodinný výskyt hypertenze. U pacientů se střední a vysokou kardiorespirační zdatností bylo stanoveno riziko rozvoje hypertenze 26–42 %. Naopak u pacientů s nízkou zdatností se riziko vyšplhalo k 70 %. Zajímavé je, že pacient s vysokou fyzickou zdatností, jehož jeden rodič trpěl arteriální hypertenzí, měl riziko rozvoje o pouhých 16 % vyšší než stejný pacient bez rodinného výskytu hypertenze.

Závěr

I když zatím neznáme mechanismus tvořící pouto mezi fyzickou aktivitou a snížením incidence arteriální hypertenze, je jasné už teď, že vyšší fyzická zdatnost snižuje riziko rozvoje hypertenze velmi významně i u pacientů s rodinným výskytem arteriální hypertenze.

(holi)

Zdroj: Robin P. Shook, Duck-chul Lee, et al. Cardiorespiratory Fitness Reduces the Risk of Incident Hypertension Associated With a Parental History of Hypertension. Hypertension. 2012; 59: 1220–1224; doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.112.191676