Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

První výsledky transkatetrální implantace balonem expandované aortální chlopně Sapien 3

Náhrada aortální chlopně transkatetrálním přístupem je již více než deset let obecně akceptovanou metodou pro léčbu těžké aortální stenózy. Cílem studie kanadských autorů bylo prokázat proveditelnost a analyzovat krátkodobé klinické výsledky transkatetrální implantace nového typu balonem expandované chlopně Sapien 3 (S3 THV), a to poprvé u lidského organismu.

S3 THV byla implantována z femorálního přístupu u 15 pacientů s významnou aortální stenózou. Multidetektorová CT před a po implantaci chlopně umožnila otestovat nový algoritmus stanovení plochy aortálního anulu. Klinický a echokardiografický profil byl stanoven před operací, v době propuštění z nemocniční léčby a 30 dní po náhradě aortální chlopně.

Všech patnáct implantací bylo úspěšných. Průměrná plocha aortálního anulu byla pomocí multidetektorové CT odhadnuta na 4,9 ± 0,4 cm2, což predikovalo o 9,7 ± 6,9 % větší plochu náhradní chlopně (oversizing). Stejné zobrazovací vyšetření provedené po náhradě aortální chlopně ukázalo konzistentně symetrické a cirkulární THV. Plocha aortální chlopně vzrostla z 0,7 ± 0,2 cm2 na 1,5 ± 0,2 cm2 (p < 0,001) a průměrný transaortální tlakový gradient se snížil z 42,2 ± 10,3 mmHg na 11,9 ± 5,3 mmHg (p < 0,001). U žádného pacienta se nevyskytla větší než mírná paravalvulární regurgitace. Propuštění z nemocničního ošetřování následovalo po 2–12 dnech (medián byl 3 dny). V průběhu třiceti dní po zákroku nebyly zaznamenány případy úmrtí, cévní mozkové příhody, infarktu myokardu, opakované hospitalizace, krvácení, jiné cévní komplikace, ačkoli u 1 pacienta bylo nutné implantovat nový pacemaker. Všichni pacienti byli klasifikováni ve funkčních třídách I a II klasifikace NYHA (New York Heart Association).

Autoři shrnují výsledky studie s tím, že transkatetrálně implantovaná náhrada aortální chlopně Sapien 3 má potenciál usnadnit plně perkutánní implantaci u širšího spektra pacientů, navíc s přesnějším umístěním a menší paravalvulární regurgitací.

(onse)

Zdroj: Binder R. K., Rodés-Cabau J., Wood D. A.., Mok M., Leipsic J., De Larochellière R., Toggweiler S., Dumont E., Freeman M., Willson A. B., Webb J. G. Transcatheter Aortic Valve Replacement With the SAPIEN 3: A New Balloon-Expandable Transcatheter Heart Valve. JACC Cardiovasc Interv. 2013 Mar; 6 (3): 293–300.