Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Postižení mitrální chlopně revmatickou nemocí – možnosti řešení

Řešení postižení mitrální chlopně u pacientů s revmatickou nemocí je zpravidla možné dvojí – metodou opravy chlopně či její výměnou. Zkušenost lékařů z novozélandského Aucklandu ukazuje, že mitral valve repair, tedy její oprava nebo lépe rekonstrukce, vedla jednoznačně k lepším výsledkům než její náhrada.

Studie byla retrospektivní a vycházela z hodnocení výsledků těchto intervencí u dětí ve věku pod 20 let s revmatickým postižením srdce, které podstoupily první operaci izolovaně mitrální chlopně v období let 1990–2006. Celkem se jednalo o hodnocení 81 pacientů, jejichž věk byl o mediánu 12,7 roku (3–19). Mitrální chlopeň byla opravena v 59 % případů, v 35 % byla chlopeň nahrazena mechanickým implantátem a v 6 % bioprostetickým implantátem. Data z následného sledování byla k dispozici u 91,4 % pacientů, přičemž medián sledování byl 7,6 roku (rozmezí 0–19,4 roku), celkově 620 pacientských let. Stanovené přežívání v 10. a 14. roku po operaci bylo 79 % a 44 % u pacientů, kteří  podstoupili implantaci mechanické chlopně, ve srovnání s 90 % a 90 % u pacientů podstupujících opravu chlopně (p = 0,06). Dále pak pacienti s náhradou mitrální chlopně mechanickým implantátem nepotřebovali další operaci v pozdějších letech (hodnoceno v 10. a 14. roku) v 88 % a 73 % případů, zatímco u metod opravy chlopně byl tento podíl pacientů jen 76 % a 76 % (p = 0,52). Trombotické, embolické či krvácivé nežádoucí události se neobjevily u 63 % a 45 % pacientů s mechanickým implantátem v 10. a 14. roku sledování, zatímco ve skupině pacientů s opravou chlopně se neobjevily vůbec (p < 0,01).

Tato publikovaná zkušenost velkého centra ukazuje, že v případě postižení mitrální chlopně v rámci revmatického onemocnění srdce u mladých pacientů jsou metody rekonstrukce chlopně jednoznačně výhodnější ve srovnání s náhradou chlopně. Metody opravy chlopně vedou k lepšímu dlouhodobému přežívání, ke snížení morbidity spojené s postižením chlopně a v konečném důsledku jsou výsledky těchto metod srovnatelné s výsledky získanými po provedení náhrady mitrální chlopně.

(eza)

Zdroj: Remenyi B., et al. Improved long-term survival for rheumatic mitral valve repair compared to replacement in the young. World J Pediatr Congenit Heart Surg. 2013 Apr 1; 4 (2): 155–64; doi: 10.1177/2150135112474024.