Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 233 záznamů z celkového počtu 233, zobrazeny 151. - 160.

 11  12  13  14  15  [ 16 ]  17  18  19  20  21 

Oprava mitrální chlopně těsně po porodu
Vrozená mitrální regurgitace je velice vzácnou srdeční vadou, která je obvykle součástí větší srdeční anomálie. U malých dětí je proto velmi žádoucí, aby byla mitrální regurgitace odstraněna co...

Snižuje katétrová ablace riziko demence?
Pacienti s fibrilací síní, u nichž byla provedena katétrová ablace a byl úspěšně nastolen sinusový rytmus, mají podstatně nižší riziko vzniku iktu a demence než nemocní léčení konzervativně. Vyplývá...

Nové možnosti v prevenci pooperačního krvácení
Švédští odborníci nedávno prokázali, že při krvácení po kardiochirurgických operacích hraje fibrinogen pravděpodobně mnohem důležitější roli, než se dosud předpokládalo. Operace jsou obvykle...

Počet operací a kvalita péče úzce souvisí s náklady a délkou hospitalizace
Podle poslední analýzy provedené vědci z University of California v San Francisku je nejefektivnějším způsobem, jak zredukovat náklady spojené s chirurgickou revaskularizací myokardu (CABG – coronary...

Významná stenóza karotid nemá vztah k cévní mozkové příhodě po kardiochirurgické operaci
Nová studie hodnotila výsledky více než 4 000 pacientů a neobjevila žádnou příčinnou souvislost mezi významnou stenózou karotid a vznikem pooperační cévní mozkové příhody (CMP). Výsledky by tedy mo...

První použití nového robotického systému při léčbě arytmií
Lékaři z fakultní nemocnice v Leicesteru použili jako první na světě při kardiochirurgickém výkonu průkopnický robotický systém. Katetrizační metody léčby arytmií se rutinně užívají již dvě dekády...

Kardiostimulátor může způsobit syndrom horní duté žíly: kazuistika
Syndrom horní duté žíly vyvolaný implantací kardiostimulátoru patří mezi velmi vzácné komplikace této operace. Jeden takový případ popsali ve své kazuistice i lékaři z MetroHealth Medical Center při...

Intramurální hematom hrudní aorty – práce pro kardiologa, nebo kardiochirurga?
Intramurální hematom hrudní aorty je poměrně vzácný, o to však záludnější a potenciálně i smrtelný stav, který může vzniknout buď následkem aterosklerózy a hypertenze, nebo jako spontánní krvácení z...

Srdeční herniace a plicní torze po transplantaci srdce a plic
Současná transplantace srdce a plic patří mezi velmi náročné operační zákroky a může se u ní vyskytovat celá řada komplikací. Jeden takový případ popsali i britští vědci v odborném medicínském...

Prognostický benefit transkatetrizační implantace aortální chlopně oproti farmakoterapii u pacientů s neoperabilní aortální stenózou
Přežití pacientů s významnou symptomatickou aortální stenózou je bez chirurgické korekce nízké. U pacientů s inoperabilní aortální stenózou je však vyloučen otevřený chirurgický zákrok. V managementu...