Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Prognostický benefit transkatetrizační implantace aortální chlopně oproti farmakoterapii u pacientů s neoperabilní aortální stenózou

Přežití pacientů s významnou symptomatickou aortální stenózou je bez chirurgické korekce nízké. U pacientů s inoperabilní aortální stenózou je však vyloučen otevřený chirurgický zákrok. V managementu léčby poté připadají v úvahu dvě možnosti – farmakoterapie a miniinvazivní endovaskulární zákrok v podobě implantace aortální chlopně pomocí katétru. Následující text nabízí srovnání obou možností z hlediska přežití pacientů.

Prognóza neléčené symptomatické aortální stenózy je velmi špatná Aortální stenóza je poměrně častá, postihuje 2–4 % dospělých starších 65 let. Prevalence onemocnění pak nadále stoupá s věkem. U asymptomatické stenózy bývá mortalita pacientů pod 1 %, avšak u symptomatické stenózy se prognóza rapidně zhoršuje. U těchto pacientů a pacientů s ejekční frakcí pod 50 % se doporučuje provést náhradu aortální chlopně.

Existuje však velká část pacientů, kteří již tou dobou mají nejrůznější komorbidity. U nich je pak konvenční operace považována za příliš riskantní a aortální stenóza za inoperabilní. Tito pacienti byli dříve léčeni medikamenty nebo pouze příležitostně balónkovou valvuloplastikou. Nyní mají možnost podstoupit transkatetrizační implantaci aortální chlopně (TAVI), která se ukazuje jako velmi výhodná z hlediska přežití, hodnocení kvality života a snížení mortality.

Srovnání TAVI a medikamentózní léčby

Britští kardiochirurgové provedli srovnání léčby pomocí TAVI a medikamentů u 85 pacientů s průměrným věkem 81 let (rozmezí 62–94 let). U všech pacientů bylo provedeno transtorakální ECHO a angiogram femorální tepny, ilické tepny a aorty a při nejasnostech navíc transezofageální ECHO. Celkem 38 pacientů v první skupině podstoupilo náhradu aortální chlopně pomocí TAVI, 47 pacientů příliš riskantních i pro tento zákrok (na základě výše uvedených vyšetření a klinického stavu) bylo léčeno ve druhé skupině medikamentózně.

V první skupině dosáhla mortalita při TAVI 2,6 %, mortalita 30 dní po zákroku 5,2 % (2 pacienti). Ve druhé skupině podstoupilo 14 pacientů (30 %) balónkovou valvuloplastiku. Během celého sledování, trvajícího průměrně 215 dní, nastalo 18 úmrtí. V první skupině ze 38 pacientů zemřelo 5 (13 %), ve druhé skupině ze 47 pacientů zemřelo 13 (28 %), medián přežití byl přitom pouze 40 dní.

Vyplatí se podstoupit alespoň miniinvazivní zákrok

Z výsledků tedy vyplývá, že pacienti s vážnou aortální stenózou, kteří nejsou vhodní pro chirurgickou náhradu chlopně, mají lepší prognózu, pokud jsou léčeni alespoň miniinvazivně metodou TAVI. Naopak horší prognózu mají pacienti léčení pouze medikamentózně.

(ercp)

Zdroj: Catheterization and Cardiovascular Interventions. Volume 75 Issue 7, Pages 1121–1126. Publikováno online 22. prosince 2009.